کلماتی که rsalvarez در فوروو تلفظ کرده صفحه 5.

کاربر: rsalvarez مشترک تلفظ‌های rsalvarez شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/02/2013 pescado con coco [es] pescado con coco تلفظ 0 رأی
07/02/2013 aceite de coco [es] aceite de coco تلفظ 0 رأی
07/02/2013 peso dominicano [es] peso dominicano تلفظ 0 رأی
07/02/2013 moro de guandules [es] moro de guandules تلفظ 0 رأی
07/02/2013 habichuelas con dulce [es] habichuelas con dulce تلفظ 0 رأی
07/02/2013 Alejandro Woss y Gil [es] Alejandro Woss y Gil تلفظ 0 رأی
06/02/2013 Francisco Henríquez y Carvajal [es] Francisco Henríquez y Carvajal تلفظ 0 رأی
06/02/2013 mangulina [es] mangulina تلفظ 0 رأی
06/02/2013 patacón [es] patacón تلفظ 0 رأی
06/02/2013 pez gordo [es] pez gordo تلفظ 0 رأی
06/02/2013 mal de ojo [es] mal de ojo تلفظ 0 رأی
06/02/2013 Isla Saona [es] Isla Saona تلفظ 0 رأی
06/02/2013 Isla Cabritos [es] Isla Cabritos تلفظ 0 رأی
06/02/2013 Santa Cruz de El Seibo [es] Santa Cruz de El Seibo تلفظ 0 رأی
06/02/2013 San Ignacio de Sabaneta [es] San Ignacio de Sabaneta تلفظ 0 رأی
06/02/2013 anafe [es] anafe تلفظ 0 رأی
06/02/2013 guayabal [es] guayabal تلفظ 0 رأی
31/01/2013 garrapiña [es] garrapiña تلفظ 0 رأی
31/01/2013 coquí [es] coquí تلفظ 0 رأی
31/01/2013 jaiba [es] jaiba تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
04/10/2012 jicotea [es] jicotea تلفظ 0 رأی
04/10/2012 culebrilla [es] culebrilla تلفظ 0 رأی
04/10/2012 bacinilla [es] bacinilla تلفظ 0 رأی
04/10/2012 virreina [es] virreina تلفظ 0 رأی
04/10/2012 bochinche [es] bochinche تلفظ 0 رأی
04/10/2012 burundanga [es] burundanga تلفظ 0 رأی
03/10/2012 desguañangar [es] desguañangar تلفظ 0 رأی
30/11/2011 quincuagenaria [es] quincuagenaria تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/11/2011 quincuagenario [es] quincuagenario تلفظ 0 رأی
30/11/2011 septingentésimo [es] septingentésimo تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

Provengo de la hermosa Rep. Dominicana, en el maravilloso Mar de las Antillas. Me gustan mucho los idiomas, por lo cual me he inscrito en este sitio web para compartir con todo el mundo el acento de mi tierra.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: جمهوری دومینیکن

rsalvarez تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 308 (7 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 204

رأی‌ها: 29 رأی

نمایش‌ها: 27.076


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 847

مکان بر اساس تلفظ ها: 977