کلماتی که rsalvarez در فوروو تلفظ کرده صفحه 2.

کاربر: rsalvarez مشترک تلفظ‌های rsalvarez شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/07/2013 relajo [es] relajo تلفظ 1 رأی
10/07/2013 absoluto [es] absoluto تلفظ 1 رأی
10/07/2013 perenne [es] perenne تلفظ 1 رأی
10/07/2013 Bruselas [es] Bruselas تلفظ 0 رأی
09/07/2013 petimetre [es] petimetre تلفظ 0 رأی
09/07/2013 derrumbe [es] derrumbe تلفظ 0 رأی
09/07/2013 extraño [es] extraño تلفظ 0 رأی
09/07/2013 reflexión [es] reflexión تلفظ 0 رأی
14/05/2013 ronroneo [es] ronroneo تلفظ 0 رأی
14/05/2013 alarido [es] alarido تلفظ 0 رأی
14/05/2013 caoba [es] caoba تلفظ 0 رأی
14/05/2013 brebaje [es] brebaje تلفظ 0 رأی
14/05/2013 abono [es] abono تلفظ 0 رأی
14/05/2013 remolón [es] remolón تلفظ 0 رأی
14/05/2013 Eugenio María de Hostos [es] Eugenio María de Hostos تلفظ 0 رأی
14/05/2013 muecín [es] muecín تلفظ 0 رأی
07/05/2013 cabeza de chorlito [es] cabeza de chorlito تلفظ 0 رأی
07/05/2013 partera [es] partera تلفظ 0 رأی
07/05/2013 abur [es] abur تلفظ 0 رأی
07/05/2013 lengüilargo [es] lengüilargo تلفظ 0 رأی
07/05/2013 ananás [es] ananás تلفظ 0 رأی
07/05/2013 rejón [es] rejón تلفظ 0 رأی
07/05/2013 sombrillazo [es] sombrillazo تلفظ 0 رأی
07/05/2013 manisero [es] manisero تلفظ 0 رأی
06/05/2013 rondalla [es] rondalla تلفظ 1 رأی
06/05/2013 macramé [es] macramé تلفظ 0 رأی
06/05/2013 relincho [es] relincho تلفظ 0 رأی
06/05/2013 berrido [es] berrido تلفظ 0 رأی
03/05/2013 Islas Turcas y Caicos [es] Islas Turcas y Caicos تلفظ 0 رأی
03/05/2013 Nicolás de Ovando [es] Nicolás de Ovando تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

Provengo de la hermosa Rep. Dominicana, en el maravilloso Mar de las Antillas. Me gustan mucho los idiomas, por lo cual me he inscrito en este sitio web para compartir con todo el mundo el acento de mi tierra.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: جمهوری دومینیکن

rsalvarez تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 308 (7 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 204

رأی‌ها: 29 رأی

نمایش‌ها: 27.064


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 847

مکان بر اساس تلفظ ها: 977