کلمات تلفظ شده توسط rsalvarez در فورو

کاربر: rsalvarez مشترک تلفظ های rsalvarez شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
16/04/2014 vanilocuencia [es] vanilocuencia تلفظ رأی
16/04/2014 chanchullo [es] chanchullo تلفظ رأی
16/04/2014 impertinencia [es] impertinencia تلفظ رأی
25/02/2014 cocción [es] cocción تلفظ رأی
25/02/2014 alhaja [es] alhaja تلفظ رأی
25/02/2014 trompo [es] trompo تلفظ رأی
25/02/2014 gallareta [es] gallareta تلفظ رأی
25/02/2014 obviamente [es] obviamente تلفظ رأی
25/02/2014 obvio [es] obvio تلفظ رأی
25/02/2014 tambora [es] tambora تلفظ رأی
25/02/2014 omnívoro [es] omnívoro تلفظ رأی
25/02/2014 plancton [es] plancton تلفظ رأی
25/02/2014 Victoria [es] Victoria تلفظ رأی
25/02/2014 Lupita Nyong'o [en] Lupita Nyong'o تلفظ رأی
06/08/2013 Jesús [es] Jesús تلفظ رأی
06/08/2013 abolengo [es] abolengo تلفظ رأی
06/08/2013 Madrid [es] Madrid تلفظ رأی
06/08/2013 exigente [es] exigente تلفظ رأی
13/07/2013 Parque Nacional Nalga de Maco [es] Parque Nacional Nalga de Maco تلفظ رأی
13/07/2013 porque [es] porque تلفظ 0 رأی
13/07/2013 sino [es] sino تلفظ 1 رأی
10/07/2013 Payaso [es] Payaso تلفظ 1 رأی
10/07/2013 yuca [es] yuca تلفظ 1 رأی
10/07/2013 pollo [es] pollo تلفظ رأی
10/07/2013 batalla [es] batalla تلفظ رأی
10/07/2013 yegua [es] yegua تلفظ رأی
10/07/2013 apoyo [es] apoyo تلفظ رأی
10/07/2013 poyo [es] poyo تلفظ رأی
10/07/2013 corrección [es] corrección تلفظ رأی
10/07/2013 reloj [es] reloj تلفظ 1 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

Provengo de la hermosa Rep. Dominicana, en el maravilloso Mar de las Antillas. Me gustan mucho los idiomas, por lo cual me he inscrito en este sitio web para compartir con todo el mundo el acento de mi tierra.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: جمهوری دومینیکن

rsalvarez تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 309 (6 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 204

رأی ها: 16 رأی

نمایش ها: 15.116


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 684

مکان بر اساس تلفظ ها: 788