کلماتی که rsalvarez در فوروو تلفظ کرده

کاربر: rsalvarez مشترک تلفظ‌های rsalvarez شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/04/2014 vanilocuencia [es] vanilocuencia تلفظ 0 رأی
16/04/2014 chanchullo [es] chanchullo تلفظ 0 رأی
16/04/2014 impertinencia [es] impertinencia تلفظ 0 رأی
25/02/2014 cocción [es] cocción تلفظ 0 رأی
25/02/2014 alhaja [es] alhaja تلفظ 0 رأی
25/02/2014 trompo [es] trompo تلفظ 0 رأی
25/02/2014 gallareta [es] gallareta تلفظ 0 رأی
25/02/2014 obviamente [es] obviamente تلفظ 0 رأی
25/02/2014 obvio [es] obvio تلفظ 0 رأی
25/02/2014 tambora [es] tambora تلفظ 0 رأی
25/02/2014 omnívoro [es] omnívoro تلفظ 0 رأی
25/02/2014 plancton [es] plancton تلفظ 0 رأی
25/02/2014 Victoria [es] Victoria تلفظ 0 رأی
25/02/2014 Lupita Nyong'o [en] Lupita Nyong'o تلفظ 0 رأی
06/08/2013 Jesús [es] Jesús تلفظ 0 رأی
06/08/2013 abolengo [es] abolengo تلفظ 0 رأی
06/08/2013 Madrid [es] Madrid تلفظ 0 رأی
06/08/2013 exigente [es] exigente تلفظ 0 رأی
13/07/2013 Parque Nacional Nalga de Maco [es] Parque Nacional Nalga de Maco تلفظ 0 رأی
13/07/2013 porque [es] porque تلفظ 0 رأی
13/07/2013 sino [es] sino تلفظ 2 رأی
10/07/2013 Payaso [es] Payaso تلفظ 1 رأی
10/07/2013 yuca [es] yuca تلفظ 1 رأی
10/07/2013 pollo [es] pollo تلفظ 0 رأی
10/07/2013 batalla [es] batalla تلفظ 1 رأی
10/07/2013 yegua [es] yegua تلفظ 0 رأی
10/07/2013 apoyo [es] apoyo تلفظ 0 رأی
10/07/2013 poyo [es] poyo تلفظ 0 رأی
10/07/2013 corrección [es] corrección تلفظ 0 رأی
10/07/2013 reloj [es] reloj تلفظ 1 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

Provengo de la hermosa Rep. Dominicana, en el maravilloso Mar de las Antillas. Me gustan mucho los idiomas, por lo cual me he inscrito en este sitio web para compartir con todo el mundo el acento de mi tierra.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: جمهوری دومینیکن

rsalvarez تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 308 (7 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 204

رأی‌ها: 29 رأی

نمایش‌ها: 27.327


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 850

مکان بر اساس تلفظ ها: 981