کلماتی که rgrodrigues در فوروو تلفظ کرده

کاربر: rgrodrigues ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های rgrodrigues شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/07/2014 homocedasticidade [pt] homocedasticidade تلفظ 0 رأی
26/05/2014 deito [pt] deito تلفظ 0 رأی
09/05/2014 menora [pt] menora تلفظ 0 رأی
09/05/2014 subnormal [pt] subnormal تلفظ 0 رأی
09/05/2014 amesendação [pt] amesendação تلفظ 0 رأی
09/05/2014 amesendar [pt] amesendar تلفظ 0 رأی
27/02/2013 nhandu [pt] nhandu تلفظ 0 رأی
27/02/2013 Mendeley [pt] Mendeley تلفظ 0 رأی
27/08/2012 ótimo [pt] ótimo تلفظ 0 رأی
19/01/2012 Estoril [pt] Estoril تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/12/2011 edredão [pt] edredão تلفظ 0 رأی
09/04/2011 Xabregas [pt] Xabregas تلفظ 0 رأی
09/04/2011 meão [pt] meão تلفظ 0 رأی
09/04/2011 monolinguismo [pt] monolinguismo تلفظ 0 رأی
09/04/2011 cacófato [pt] cacófato تلفظ 0 رأی
09/04/2011 sincretismo [pt] sincretismo تلفظ 0 رأی
09/04/2011 pegamasso [pt] pegamasso تلفظ 0 رأی
09/04/2011 lameiro [pt] lameiro تلفظ 0 رأی
09/04/2011 lenteiro [pt] lenteiro تلفظ 0 رأی
09/04/2011 Fundão [pt] Fundão تلفظ 0 رأی
04/04/2011 Dominguiso [pt] Dominguiso تلفظ 0 رأی
04/04/2011 geminar [pt] geminar تلفظ 0 رأی
04/04/2011 geminada [pt] geminada تلفظ 0 رأی
04/04/2011 garnisé [pt] garnisé تلفظ 0 رأی
04/04/2011 continuação [pt] continuação تلفظ 0 رأی
04/04/2011 Hermínios [pt] Hermínios تلفظ 0 رأی
04/04/2011 bem [pt] bem تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/04/2011 paradoxo [pt] paradoxo تلفظ 0 رأی
04/04/2011 irascível [pt] irascível تلفظ 0 رأی
04/04/2011 empatia [pt] empatia تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پرتغال

rgrodrigues تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 181 (7 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 83

رأی‌ها: 23 رأی

نمایش‌ها: 17.339


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 1.353

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.360