کلمات تلفظ شده توسط rgrodrigues در فورو

کاربر: rgrodrigues ويراستار فوروو مشترک تلفظ های rgrodrigues شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
27/02/2013 nhandu [pt] nhandu تلفظ 0 رأی
27/02/2013 Mendeley [pt] Mendeley تلفظ 0 رأی
27/08/2012 ótimo [pt] ótimo تلفظ 0 رأی
19/01/2012 Estoril [pt] Estoril تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/12/2011 edredão [pt] edredão تلفظ 0 رأی
09/04/2011 Xabregas [pt] Xabregas تلفظ 0 رأی
09/04/2011 meão [pt] meão تلفظ 0 رأی
09/04/2011 monolinguismo [pt] monolinguismo تلفظ 0 رأی
09/04/2011 cacófato [pt] cacófato تلفظ 0 رأی
09/04/2011 sincretismo [pt] sincretismo تلفظ 0 رأی
09/04/2011 pegamasso [pt] pegamasso تلفظ 0 رأی
09/04/2011 lameiro [pt] lameiro تلفظ 0 رأی
09/04/2011 lenteiro [pt] lenteiro تلفظ 0 رأی
09/04/2011 Fundão [pt] Fundão تلفظ 0 رأی
04/04/2011 Dominguiso [pt] Dominguiso تلفظ 0 رأی
04/04/2011 geminar [pt] geminar تلفظ 0 رأی
04/04/2011 geminada [pt] geminada تلفظ 0 رأی
04/04/2011 garnisé [pt] garnisé تلفظ 0 رأی
04/04/2011 continuação [pt] continuação تلفظ 0 رأی
04/04/2011 Hermínios [pt] Hermínios تلفظ 0 رأی
04/04/2011 bem [pt] bem تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/04/2011 paradoxo [pt] paradoxo تلفظ 0 رأی
04/04/2011 irascível [pt] irascível تلفظ 0 رأی
04/04/2011 empatia [pt] empatia تلفظ 0 رأی
04/04/2011 sarcasmo [pt] sarcasmo تلفظ 0 رأی
04/04/2011 pedagogia [pt] pedagogia تلفظ 0 رأی
04/04/2011 inerente [pt] inerente تلفظ 0 رأی
04/04/2011 peristaltismo [pt] peristaltismo تلفظ 0 رأی
04/04/2011 cassar [pt] cassar تلفظ 0 رأی
04/04/2011 Ásia [pt] Ásia تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پرتغال

rgrodrigues تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 176 (7 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 39

رأی ها: 21 رأی

نمایش ها: 14.679


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.111

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.304