کلمات و تلفظ های اضافه شده توسط ret001 در فورو

کاربر: ret001 ويراستار فوروو مشترک تلفظ های ret001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
09/04/2014 lunchkaffe [sv] lunchkaffe تلفظ توسط pernys32
09/04/2014 hudtyp [sv] hudtyp تلفظ توسط pernys32
09/04/2014 förespråkar [sv] förespråkar تلفظ توسط pernys32
09/04/2014 översolandet [sv] översolandet تلفظ توسط pernys32
09/04/2014 blodpropp [sv] blodpropp تلفظ توسط pernys32
09/04/2014 livmodercancer [sv] livmodercancer تلفظ توسط pernys32
09/04/2014 dödligheten [sv] dödligheten تلفظ توسط pernys32
09/04/2014 kärlsjukdomar [sv] kärlsjukdomar تلفظ توسط pernys32
09/04/2014 forskarna [sv] forskarna تلفظ توسط pernys32
09/04/2014 rökning [sv] rökning تلفظ توسط pernys32
09/04/2014 alkoholkonsumtion [sv] alkoholkonsumtion تلفظ توسط pernys32
09/04/2014 D-vitamin [sv] D-vitamin تلفظ توسط pernys32
09/04/2014 normalhöga [sv] normalhöga تلفظ توسط pernys32
09/04/2014 hjulbenta [sv] hjulbenta تلفظ توسط pernys32
09/04/2014 skelettsmärtor [sv] skelettsmärtor تلفظ توسط pernys32
09/04/2014 solljuset [sv] solljuset تلفظ توسط pernys32
09/04/2014 melatoninsystem [sv] melatoninsystem تلفظ توسط pernys32
09/04/2014 fuktighet [sv] fuktighet تلفظ توسط pernys32
09/04/2014 sjuklighet [sv] sjuklighet تلفظ توسط pernys32
09/04/2014 hjärtinfarkt [sv] hjärtinfarkt تلفظ توسط pernys32
09/04/2014 huvudhypoteserna [sv] huvudhypoteserna تلفظ توسط pernys32
09/04/2014 d-vitaminbrist [sv] d-vitaminbrist تلفظ توسط pernys32
09/04/2014 vintersemestern [sv] vintersemestern تلفظ توسط pernys32
09/04/2014 dödstalen [sv] dödstalen تلفظ توسط pernys32
09/04/2014 användningsområden [sv] användningsområden تلفظ توسط pernys32
09/04/2014 OC-sprej [sv] OC-sprej تلفظ توسط pernys32
09/04/2014 poliskommissarie [sv] poliskommissarie تلفظ توسط pernys32
09/04/2014 verkningsfullt [sv] verkningsfullt تلفظ توسط pernys32
09/04/2014 kontaminerade [sv] kontaminerade تلفظ توسط pernys32
09/04/2014 gärningsmannen [sv] gärningsmannen تلفظ توسط pernys32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

Uppvuxen i Västerås. Bott i Uppsala sedan 1978. Universitetsutbildad.
Born and raised in Västerås. Lived in Uppsala since 1978. University degree.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: سوئد

وب: http://hem.passagen.se/vuppland/torsten.html

ret001 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 20.569 (1.012 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 22.646

رأی ها: 1.111 رأی

نمایش ها: 149.650


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 16

مکان بر اساس تلفظ ها: 14