کلمات تلفظ شده توسط rerx در فورو صفحه 2.

کاربر: rerx مشترک تلفظ های rerx شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
30/10/2009 Nachrücker [de] Nachrücker تلفظ رأی
30/10/2009 Misshandlung [de] Misshandlung تلفظ رأی
30/10/2009 Autobombe [de] Autobombe تلفظ رأی
30/10/2009 Datenschutz [de] Datenschutz تلفظ رأی
30/10/2009 integral [de] integral تلفظ رأی
30/10/2009 Schuldenabbau [de] Schuldenabbau تلفظ رأی
30/10/2009 Fürniss [de] Fürniss تلفظ رأی
30/10/2009 Unterschicht [de] Unterschicht تلفظ رأی
30/10/2009 Zapfenstreich [de] Zapfenstreich تلفظ رأی
30/10/2009 razzia [de] razzia تلفظ رأی
30/10/2009 Regierungserklärung [de] Regierungserklärung تلفظ رأی
30/10/2009 Sicherheitslücke [de] Sicherheitslücke تلفظ رأی
30/10/2009 Mehrfamilienhaus [de] Mehrfamilienhaus تلفظ رأی
30/10/2009 Leitzins [de] Leitzins تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/10/2009 apotheker [de] apotheker تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/10/2009 Bundestagspräsident [de] Bundestagspräsident تلفظ رأی
30/10/2009 Allerheiligen [de] Allerheiligen تلفظ رأی
30/10/2009 vgl. [de] vgl. تلفظ رأی
30/10/2009 euer [de] euer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/10/2009 Steinecke [de] Steinecke تلفظ رأی
30/10/2009 reformationstag [de] reformationstag تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

rerx تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 51 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 50

رأی ها: 4 رأی

نمایش ها: 6.485


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.790

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.623