کلمات تلفظ شده توسط rerx در فورو

کاربر: rerx مشترک تلفظ های rerx شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
21/07/2012 abpatrouillieren [de] abpatrouillieren تلفظ رأی
21/07/2012 Discofox [de] Discofox تلفظ رأی
21/07/2012 Alleinerbin [de] Alleinerbin تلفظ رأی
30/04/2012 Ruhrpott [de] Ruhrpott تلفظ رأی
30/04/2012 Strukturwandel [de] Strukturwandel تلفظ رأی
30/04/2012 Vertragsfußballer [de] Vertragsfußballer تلفظ رأی
30/04/2012 Malocher [de] Malocher تلفظ رأی
30/04/2012 Wohngenossenschaft [de] Wohngenossenschaft تلفظ رأی
16/04/2012 orbital [de] orbital تلفظ رأی
16/04/2012 Größenwahn [de] Größenwahn تلفظ رأی
30/10/2009 notdürftig [de] notdürftig تلفظ رأی
30/10/2009 Laufkundschaft [de] Laufkundschaft تلفظ رأی
30/10/2009 fummeln [de] fummeln تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/10/2009 Erbsenzähler [de] Erbsenzähler تلفظ رأی
30/10/2009 Eiertanz [de] Eiertanz تلفظ رأی
30/10/2009 Dorn im Auge [de] Dorn im Auge تلفظ رأی
30/10/2009 Dingsbums [de] Dingsbums تلفظ رأی
30/10/2009 Broterwerb [de] Broterwerb تلفظ رأی
30/10/2009 Bundeskartellamt [de] Bundeskartellamt تلفظ رأی
30/10/2009 verbergen [de] verbergen تلفظ رأی
30/10/2009 Schärfentiefe [de] Schärfentiefe تلفظ رأی
30/10/2009 Spagat [de] Spagat تلفظ رأی
30/10/2009 Laufgestell [de] Laufgestell تلفظ رأی
30/10/2009 Eingliederung [de] Eingliederung تلفظ رأی
30/10/2009 arglos [de] arglos تلفظ رأی
30/10/2009 Baureihe [de] Baureihe تلفظ رأی
30/10/2009 Sitzfleisch [de] Sitzfleisch تلفظ رأی
30/10/2009 Übelkeit [de] Übelkeit تلفظ رأی
30/10/2009 flashmob [de] flashmob تلفظ رأی
30/10/2009 praxisgebühr [de] praxisgebühr تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

rerx تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 51 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 50

رأی ها: 4 رأی

نمایش ها: 6.522


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.780

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.630