کلمات تلفظ شده توسط razzairpina در فورو

کاربر: razzairpina ويراستار فوروو مشترک تلفظ های razzairpina شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
18/07/2010 Romandolo [it] Romandolo تلفظ رأی
18/07/2010 perfecti [la] perfecti تلفظ رأی
18/07/2010 Invitatio [la] Invitatio تلفظ رأی
18/07/2010 ipso [la] ipso تلفظ رأی
18/07/2010 Sociabiles [la] Sociabiles تلفظ -2 رأی
18/07/2010 Donationes [la] Donationes تلفظ -1 رأی
18/07/2010 canes [la] canes تلفظ رأی
18/07/2010 paginae [la] paginae تلفظ رأی
18/07/2010 Glossarium [la] Glossarium تلفظ رأی
18/07/2010 Fasciculum [la] Fasciculum تلفظ رأی
18/07/2010 transcendentes [la] transcendentes تلفظ رأی
18/07/2010 verbis [la] verbis تلفظ رأی
18/07/2010 speciem [la] speciem تلفظ رأی
18/07/2010 advocatus [la] advocatus تلفظ رأی
18/07/2010 fossa [la] fossa تلفظ رأی
18/07/2010 summa [la] summa تلفظ رأی
18/07/2010 purgamentum [la] purgamentum تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/07/2010 parentibus [la] parentibus تلفظ رأی
18/07/2010 hereditate [la] hereditate تلفظ رأی
18/07/2010 proprias [la] proprias تلفظ رأی
18/07/2010 sexibus [la] sexibus تلفظ رأی
18/07/2010 cellulas [la] cellulas تلفظ رأی
18/07/2010 proditio [la] proditio تلفظ رأی
18/07/2010 chartis [la] chartis تلفظ رأی
18/07/2010 formantur [la] formantur تلفظ رأی
18/07/2010 mellitus [la] mellitus تلفظ رأی
18/07/2010 anima [la] anima تلفظ رأی
18/07/2010 amans [la] amans تلفظ رأی
18/07/2010 amaritudo [la] amaritudo تلفظ رأی
18/07/2010 cacumine [la] cacumine تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایتالیا

razzairpina تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 410 (62 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 19

رأی ها: 67 رأی

نمایش ها: 27.382


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 3.432

مکان بر اساس تلفظ ها: 601