کلمات تلفظ شده توسط ramazan در فورو صفحه 4.

کاربر: ramazan ويراستار فوروو مشترک تلفظ های ramazan شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
23/01/2013 ceylan [ku] ceylan تلفظ 0 رأی
23/01/2013 new [ku] new تلفظ 0 رأی
23/01/2013 alîkar [ku] alîkar تلفظ 0 رأی
23/01/2013 alav [ku] alav تلفظ 0 رأی
23/01/2013 [ku] rû تلفظ 0 رأی
23/01/2013 [ku] dû تلفظ 0 رأی
23/01/2013 cûtin [ku] cûtin تلفظ 0 رأی
23/01/2013 bûn [ku] bûn تلفظ 0 رأی
23/01/2013 [ku] zû تلفظ 0 رأی
23/01/2013 pêşbîn [ku] pêşbîn تلفظ 0 رأی
23/01/2013 nîgarkêş [ku] nîgarkêş تلفظ 0 رأی
23/01/2013 wênekêş [ku] wênekêş تلفظ 0 رأی
23/01/2013 telefûn [ku] telefûn تلفظ 0 رأی
23/01/2013 Îran [ku] Îran تلفظ 0 رأی
23/01/2013 Swîsre [ku] Swîsre تلفظ 0 رأی
23/01/2013 Swêd [ku] Swêd تلفظ 0 رأی
23/01/2013 Almanî [ku] Almanî تلفظ 0 رأی
23/01/2013 Farisî [ku] Farisî تلفظ 0 رأی
23/01/2013 Erebî [ku] Erebî تلفظ 0 رأی
23/01/2013 elîfbêtik [ku] elîfbêtik تلفظ 0 رأی
23/01/2013 hilweşîn [ku] hilweşîn تلفظ 0 رأی
23/01/2013 hilweşandin [ku] hilweşandin تلفظ 0 رأی
23/01/2013 der kirin [ku] der kirin تلفظ 0 رأی
23/01/2013 zimanzan [ku] zimanzan تلفظ 0 رأی
23/01/2013 rêziman [ku] rêziman تلفظ 0 رأی
23/01/2013 zimannasî [ku] zimannasî تلفظ 0 رأی
23/01/2013 zimannas [ku] zimannas تلفظ 0 رأی
23/01/2013 çand [ku] çand تلفظ 0 رأی
23/01/2013 çirûsk [ku] çirûsk تلفظ 0 رأی
23/01/2013 çarik [ku] çarik تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: بوقلمون

وب: http://www.nubihar.com

ramazan تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 2.561 (20 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 20.060

رأی ها: 20 رأی

نمایش ها: 87.494


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 18

مکان بر اساس تلفظ ها: 125