کلمات تلفظ شده توسط ramazan در فورو صفحه 4.

کاربر: ramazan ويراستار فوروو مشترک تلفظ های ramazan شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
23/01/2013 ceylan [ku] ceylan تلفظ رأی
23/01/2013 new [ku] new تلفظ رأی
23/01/2013 alîkar [ku] alîkar تلفظ رأی
23/01/2013 alav [ku] alav تلفظ رأی
23/01/2013 [ku] rû تلفظ رأی
23/01/2013 [ku] dû تلفظ رأی
23/01/2013 cûtin [ku] cûtin تلفظ رأی
23/01/2013 bûn [ku] bûn تلفظ رأی
23/01/2013 [ku] zû تلفظ رأی
23/01/2013 pêşbîn [ku] pêşbîn تلفظ رأی
23/01/2013 nîgarkêş [ku] nîgarkêş تلفظ رأی
23/01/2013 wênekêş [ku] wênekêş تلفظ رأی
23/01/2013 telefûn [ku] telefûn تلفظ رأی
23/01/2013 Îran [ku] Îran تلفظ رأی
23/01/2013 Swîsre [ku] Swîsre تلفظ رأی
23/01/2013 Swêd [ku] Swêd تلفظ رأی
23/01/2013 Almanî [ku] Almanî تلفظ رأی
23/01/2013 Farisî [ku] Farisî تلفظ رأی
23/01/2013 Erebî [ku] Erebî تلفظ رأی
23/01/2013 elîfbêtik [ku] elîfbêtik تلفظ رأی
23/01/2013 hilweşîn [ku] hilweşîn تلفظ رأی
23/01/2013 hilweşandin [ku] hilweşandin تلفظ رأی
23/01/2013 der kirin [ku] der kirin تلفظ رأی
23/01/2013 zimanzan [ku] zimanzan تلفظ رأی
23/01/2013 rêziman [ku] rêziman تلفظ رأی
23/01/2013 zimannasî [ku] zimannasî تلفظ رأی
23/01/2013 zimannas [ku] zimannas تلفظ رأی
23/01/2013 çand [ku] çand تلفظ رأی
23/01/2013 çirûsk [ku] çirûsk تلفظ رأی
23/01/2013 çarik [ku] çarik تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: بوقلمون

وب: http://www.nubihar.com

ramazan تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 2.561 (20 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 20.060

رأی ها: 20 رأی

نمایش ها: 87.065


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 18

مکان بر اساس تلفظ ها: 124