کلمات تلفظ شده توسط railroader در فورو

کاربر: railroader مشترک تلفظ های railroader شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
06/02/2014 народили [ru] народили تلفظ رأی
06/02/2014 Бен Бернанке [ru] Бен Бернанке تلفظ رأی
06/02/2014 прыща [ru] прыща تلفظ رأی
06/02/2014 транспарентность [ru] транспарентность تلفظ رأی
06/02/2014 виноваты [ru] виноваты تلفظ رأی
06/02/2014 зиждущийся [ru] зиждущийся تلفظ 1 رأی
22/01/2014 отрицательное решение [ru] отрицательное решение تلفظ رأی
22/01/2014 совершеннолетний [ru] совершеннолетний تلفظ رأی
10/01/2014 роман-антиутопия [ru] роман-антиутопия تلفظ 1 رأی
10/01/2014 примениться [ru] примениться تلفظ رأی
03/01/2014 качается [ru] качается تلفظ رأی
02/01/2014 плакать от радости [ru] плакать от радости تلفظ رأی
02/01/2014 в свете этих фактов [ru] в свете этих фактов تلفظ رأی
02/01/2014 буквальный перевод [ru] буквальный перевод تلفظ رأی
02/01/2014 буква в букву [ru] буква в букву تلفظ رأی
30/12/2013 хаживание [ru] хаживание تلفظ رأی
30/12/2013 выпрыгнуть из торта [ru] выпрыгнуть из торта تلفظ رأی
30/12/2013 Николай Петрович Радченко [ru] Николай Петрович Радченко تلفظ رأی
30/12/2013 Анастасия Николаевна Романова [ru] Анастасия Николаевна Романова تلفظ رأی
30/12/2013 беговая дорожка [ru] беговая дорожка تلفظ رأی
29/12/2013 босохождение [ru] босохождение تلفظ رأی
29/12/2013 странствование [ru] странствование تلفظ رأی
29/12/2013 колядки [ru] колядки تلفظ رأی
11/12/2013 ученический [ru] ученический تلفظ رأی
11/12/2013 подлесок [ru] подлесок تلفظ 1 رأی
11/12/2013 накраситься [ru] накраситься تلفظ رأی
08/12/2013 вызванный [ru] вызванный تلفظ رأی
08/12/2013 подтолкнуть [ru] подтолкнуть تلفظ رأی
03/12/2013 оскверняющего [ru] оскверняющего تلفظ رأی
03/12/2013 автобусов [ru] автобусов تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: روسیه

railroader تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 254 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 18

رأی ها: 17 رأی

نمایش ها: 4.457


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 3.582

مکان بر اساس تلفظ ها: 934