کلمات تلفظ شده توسط quentos در فورو

کاربر: quentos مشترک تلفظ های quentos شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
21/09/2010 vešlo [cs] vešlo تلفظ رأی
21/09/2010 veslech [cs] veslech تلفظ رأی
21/09/2010 veslařů [cs] veslařů تلفظ رأی
21/09/2010 veslařích [cs] veslařích تلفظ رأی
21/09/2010 zdenek pospech [cs] zdenek pospech تلفظ رأی
21/09/2010 vest [cs] vest تلفظ رأی
10/07/2010 těšíte [cs] těšíte تلفظ رأی
10/07/2010 teplotně [cs] teplotně تلفظ رأی
10/07/2010 těšínská [cs] těšínská تلفظ رأی
10/07/2010 těšily [cs] těšily تلفظ رأی
10/07/2010 těšilo [cs] těšilo تلفظ رأی
10/07/2010 těšili [cs] těšili تلفظ رأی
10/07/2010 těšila [cs] těšila تلفظ رأی
10/07/2010 těšil [cs] těšil تلفظ رأی
10/07/2010 těšící [cs] těšící تلفظ رأی
10/07/2010 těšíce [cs] těšíce تلفظ رأی
10/07/2010 těšíc [cs] těšíc تلفظ رأی
10/07/2010 tesařů [cs] tesařů تلفظ رأی
10/07/2010 tesaři [cs] tesaři تلفظ رأی
05/07/2010 sžíravý [cs] sžíravý تلفظ رأی
05/07/2010 sžíravou [cs] sžíravou تلفظ رأی
05/07/2010 sžíravá [cs] sžíravá تلفظ رأی
05/07/2010 sžírala [cs] sžírala تلفظ رأی
05/07/2010 sžili [cs] sžili تلفظ رأی
05/07/2010 sžírajíc [cs] sžírajíc تلفظ رأی
05/07/2010 sžírajícím [cs] sžírajícím تلفظ رأی
05/07/2010 synovcovi [cs] synovcovi تلفظ رأی
05/07/2010 synovcovu [cs] synovcovu تلفظ رأی
05/07/2010 synovcových [cs] synovcových تلفظ رأی
05/07/2010 synovcovy [cs] synovcovy تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

teacher of English at a language school, translator, tournament scrabble player, hobby writer, lover of women, literature, painting, and beer

contact : czechmate@martinamcbride.net ("czechia" is out of order. thx for understanding

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: جمهوری چک

وب: http://www.scrabblistuv.blog.com

quentos تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 884 (5 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 8

رأی ها: 6 رأی

نمایش ها: 19.642


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 6.109

مکان بر اساس تلفظ ها: 294