کلماتی که quentos در فوروو تلفظ کرده

کاربر: quentos مشترک تلفظ‌های quentos شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/09/2010 vešlo [cs] vešlo تلفظ 0 رأی
21/09/2010 veslech [cs] veslech تلفظ 0 رأی
21/09/2010 veslařů [cs] veslařů تلفظ 0 رأی
21/09/2010 veslařích [cs] veslařích تلفظ 0 رأی
21/09/2010 zdenek pospech [cs] zdenek pospech تلفظ 0 رأی
21/09/2010 vest [cs] vest تلفظ 0 رأی
10/07/2010 těšíte [cs] těšíte تلفظ 0 رأی
10/07/2010 teplotně [cs] teplotně تلفظ 0 رأی
10/07/2010 těšínská [cs] těšínská تلفظ 0 رأی
10/07/2010 těšily [cs] těšily تلفظ 0 رأی
10/07/2010 těšilo [cs] těšilo تلفظ 0 رأی
10/07/2010 těšili [cs] těšili تلفظ 0 رأی
10/07/2010 těšila [cs] těšila تلفظ 0 رأی
10/07/2010 těšil [cs] těšil تلفظ 0 رأی
10/07/2010 těšící [cs] těšící تلفظ 0 رأی
10/07/2010 těšíce [cs] těšíce تلفظ 0 رأی
10/07/2010 těšíc [cs] těšíc تلفظ 0 رأی
10/07/2010 tesařů [cs] tesařů تلفظ 0 رأی
10/07/2010 tesaři [cs] tesaři تلفظ 0 رأی
05/07/2010 sžíravý [cs] sžíravý تلفظ 0 رأی
05/07/2010 sžíravou [cs] sžíravou تلفظ 0 رأی
05/07/2010 sžíravá [cs] sžíravá تلفظ 0 رأی
05/07/2010 sžírala [cs] sžírala تلفظ 0 رأی
05/07/2010 sžili [cs] sžili تلفظ 0 رأی
05/07/2010 sžírajíc [cs] sžírajíc تلفظ 0 رأی
05/07/2010 sžírajícím [cs] sžírajícím تلفظ 0 رأی
05/07/2010 synovcovi [cs] synovcovi تلفظ 0 رأی
05/07/2010 synovcovu [cs] synovcovu تلفظ 0 رأی
05/07/2010 synovcových [cs] synovcových تلفظ 0 رأی
05/07/2010 synovcovy [cs] synovcovy تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

English teacher at a language school, translator, tournament scrabble player, hobby writer, lover of women, literature, painting, and beer

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: جمهوری چک

quentos تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 884 (5 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 11

رأی‌ها: 6 رأی

نمایش‌ها: 22.317


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 5.341

مکان بر اساس تلفظ ها: 322