کلماتی که quentos در فوروو تلفظ کرده

کاربر: quentos مشترک تلفظ‌های quentos شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/10/2014 mládenecký [cs] mládenecký تلفظ 0 رأی
28/10/2014 předměstí [cs] předměstí تلفظ 0 رأی
28/10/2014 zhola [cs] zhola تلفظ 0 رأی
28/10/2014 potkat [cs] potkat تلفظ 0 رأی
28/10/2014 hemžit se [cs] hemžit se تلفظ 0 رأی
28/10/2014 vyšňořit [cs] vyšňořit تلفظ 0 رأی
28/10/2014 smyslný [cs] smyslný تلفظ 0 رأی
28/10/2014 omílat [cs] omílat تلفظ 0 رأی
28/10/2014 omlít [cs] omlít تلفظ 0 رأی
28/10/2014 zvlněný [cs] zvlněný تلفظ 0 رأی
28/10/2014 vyjeknout [cs] vyjeknout تلفظ 0 رأی
28/10/2014 vydavatelský [cs] vydavatelský تلفظ 0 رأی
28/10/2014 převléct [cs] převléct تلفظ 0 رأی
28/10/2014 postrčit [cs] postrčit تلفظ 0 رأی
28/10/2014 vyhnutí [cs] vyhnutí تلفظ 0 رأی
28/10/2014 Ivan Klíma [cs] Ivan Klíma تلفظ 0 رأی
28/10/2014 pošramotit [cs] pošramotit تلفظ 0 رأی
28/10/2014 jazykozpytec [cs] jazykozpytec تلفظ 0 رأی
28/10/2014 počáteční [cs] počáteční تلفظ 0 رأی
28/10/2014 odřít [cs] odřít تلفظ 0 رأی
28/10/2014 zkazit [cs] zkazit تلفظ 0 رأی
28/10/2014 dynastie [cs] dynastie تلفظ 0 رأی
28/10/2014 věžák [cs] věžák تلفظ 0 رأی
28/10/2014 podotýkat [cs] podotýkat تلفظ 0 رأی
28/10/2014 poznávání [cs] poznávání تلفظ 0 رأی
28/10/2014 nádobíčko [cs] nádobíčko تلفظ 0 رأی
28/10/2014 pěstěný [cs] pěstěný تلفظ 0 رأی
28/10/2014 vyprovázet [cs] vyprovázet تلفظ 0 رأی
28/10/2014 zmínění [cs] zmínění تلفظ 0 رأی
28/10/2014 chraplavý [cs] chraplavý تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

English teacher at a language school, translator, tournament scrabble player, hobby writer, lover of women, literature, painting, and beer

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: جمهوری چک

quentos تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 935 (6 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 11

رأی‌ها: 7 رأی

نمایش‌ها: 24.370


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 5.604

مکان بر اساس تلفظ ها: 329