کلماتی که pleitecas در فوروو تلفظ کرده صفحه 2.

کاربر: pleitecas مشترک تلفظ‌های pleitecas شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/01/2013 cejijunto [es] cejijunto تلفظ 1 رأی
19/01/2013 Suavecito [es] Suavecito تلفظ 0 رأی
19/01/2013 Lanzándose [es] Lanzándose تلفظ 0 رأی
19/01/2013 albiceleste [es] albiceleste تلفظ 0 رأی
12/01/2013 cesaron [es] cesaron تلفظ 0 رأی
27/12/2012 contumazmente [es] contumazmente تلفظ 0 رأی
27/12/2012 mendocino [es] mendocino تلفظ 0 رأی
27/12/2012 certificando [es] certificando تلفظ 0 رأی
27/12/2012 certificada [es] certificada تلفظ 0 رأی
27/12/2012 bendecido [es] bendecido تلفظ 0 رأی
27/12/2012 Administración Pública [es] Administración Pública تلفظ 0 رأی
27/12/2012 bendecida [es] bendecida تلفظ 0 رأی
27/12/2012 bicisenda [es] bicisenda تلفظ 0 رأی
27/12/2012 encarcelando [es] encarcelando تلفظ 0 رأی
27/12/2012 encarcelado [es] encarcelado تلفظ 0 رأی
27/12/2012 hacer frente [es] hacer frente تلفظ 0 رأی
27/12/2012 censurada [es] censurada تلفظ 0 رأی
27/12/2012 entorpecida [es] entorpecida تلفظ 0 رأی
27/12/2012 venciente [es] venciente تلفظ 0 رأی
27/12/2012 despenalizada [es] despenalizada تلفظ 0 رأی
27/12/2012 despenalizando [es] despenalizando تلفظ 0 رأی
27/12/2012 despenalizado [es] despenalizado تلفظ 0 رأی
24/12/2012 sin cesar [es] sin cesar تلفظ 0 رأی
24/12/2012 encarcelada [es] encarcelada تلفظ 0 رأی
24/12/2012 indecentemente [es] indecentemente تلفظ 0 رأی
24/12/2012 pincelar [es] pincelar تلفظ 0 رأی
24/12/2012 sucia [es] sucia تلفظ 1 رأی
19/12/2012 platos combinados [es] platos combinados تلفظ 0 رأی
31/10/2012 rufianesca [es] rufianesca تلفظ 0 رأی
31/10/2012 Azucena Palacios Alcaine [es] Azucena Palacios Alcaine تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

Soy un loco soñador. Aborrezco toda clase de fanatismo.Creo en la capacidad humana de entendernos a través del lenguaje hablado. Siempre soñe con el don de lenguas y la realidad es que no sé usar mi propio idioma. Pero...sigo intentandolo.
Haganme un favor...sean felices, lo más felices que puedan. Los pequeños detalles marcan en la mayoría de los casos la diferencia.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: اسپانیا

pleitecas تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 6.058 (987 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 18.237

رأی‌ها: 1.260 رأی

نمایش‌ها: 230.551


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 24

مکان بر اساس تلفظ ها: 69