کلمات تلفظ شده توسط pleitecas در فورو صفحه 2.

کاربر: pleitecas ويراستار فوروو مشترک تلفظ های pleitecas شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
19/01/2013 apacentaban [es] apacentaban تلفظ رأی
19/01/2013 heterocéfalo [es] heterocéfalo تلفظ رأی
19/01/2013 cejijunto [es] cejijunto تلفظ 1 رأی
19/01/2013 Suavecito [es] Suavecito تلفظ رأی
19/01/2013 Lanzándose [es] Lanzándose تلفظ رأی
19/01/2013 albiceleste [es] albiceleste تلفظ رأی
12/01/2013 cesaron [es] cesaron تلفظ رأی
27/12/2012 contumazmente [es] contumazmente تلفظ رأی
27/12/2012 mendocino [es] mendocino تلفظ رأی
27/12/2012 certificando [es] certificando تلفظ رأی
27/12/2012 certificada [es] certificada تلفظ رأی
27/12/2012 bendecido [es] bendecido تلفظ رأی
27/12/2012 Administración Pública [es] Administración Pública تلفظ رأی
27/12/2012 bendecida [es] bendecida تلفظ رأی
27/12/2012 bicisenda [es] bicisenda تلفظ رأی
27/12/2012 encarcelando [es] encarcelando تلفظ رأی
27/12/2012 encarcelado [es] encarcelado تلفظ رأی
27/12/2012 hacer frente [es] hacer frente تلفظ رأی
27/12/2012 censurada [es] censurada تلفظ رأی
27/12/2012 entorpecida [es] entorpecida تلفظ رأی
27/12/2012 venciente [es] venciente تلفظ رأی
27/12/2012 despenalizada [es] despenalizada تلفظ رأی
27/12/2012 despenalizando [es] despenalizando تلفظ رأی
27/12/2012 despenalizado [es] despenalizado تلفظ رأی
24/12/2012 sin cesar [es] sin cesar تلفظ رأی
24/12/2012 encarcelada [es] encarcelada تلفظ رأی
24/12/2012 indecentemente [es] indecentemente تلفظ رأی
24/12/2012 pincelar [es] pincelar تلفظ رأی
24/12/2012 sucia [es] sucia تلفظ رأی
19/12/2012 platos combinados [es] platos combinados تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

Soy un loco soñador. Aborrezco toda clase de fanatismo.Creo en la capacidad humana de entendernos a través del lenguaje hablado. Siempre soñe con el don de lenguas y la realidad es que no sé usar mi propio idioma. Pero...sigo intentandolo.
Haganme un favor...sean felices, lo más felices que puedan. Los pequeños detalles marcan en la mayoría de los casos la diferencia.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: اسپانیا

pleitecas تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 6.077 (947 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 18.281

رأی ها: 1.145 رأی

نمایش ها: 123.242


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 20

مکان بر اساس تلفظ ها: 52