کاربر:

pleitecas

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های pleitecas شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/01/2016 ceso [es] ceso تلفظ 0 رأی
24/01/2016 delgadezas [es] delgadezas تلفظ 0 رأی
24/01/2016 procesamos [es] procesamos تلفظ 0 رأی
24/01/2016 procesa [es] procesa تلفظ 0 رأی
24/01/2016 procesas [es] procesas تلفظ 0 رأی
24/01/2016 cesáis [es] cesáis تلفظ 0 رأی
24/01/2016 cesamos [es] cesamos تلفظ 0 رأی
24/01/2016 cesas [es] cesas تلفظ 0 رأی
24/01/2016 cesan [es] cesan تلفظ 0 رأی
17/01/2016 destrezas [es] destrezas تلفظ 1 رأی
17/01/2016 delgadeces [es] delgadeces تلفظ 0 رأی
17/01/2016 guarnicioneros [es] guarnicioneros تلفظ 0 رأی
17/01/2016 luciéremos [es] luciéremos تلفظ 0 رأی
17/01/2016 lucieres [es] lucieres تلفظ 0 رأی
17/01/2016 luciere [es] luciere تلفظ 0 رأی
17/01/2016 lucieren [es] lucieren تلفظ 0 رأی
17/01/2016 haber lucido [es] haber lucido تلفظ 0 رأی
17/01/2016 luzco [es] luzco تلفظ 0 رأی
17/01/2016 habiendo lucido [es] habiendo lucido تلفظ 0 رأی
17/01/2016 lucimos [es] lucimos تلفظ 0 رأی
17/01/2016 lucís [es] lucís تلفظ 0 رأی
17/01/2016 lucen [es] lucen تلفظ 0 رأی
17/01/2016 lucías [es] lucías تلفظ 0 رأی
17/01/2016 lucíamos [es] lucíamos تلفظ 0 رأی
17/01/2016 barrizales [es] barrizales تلفظ 0 رأی
17/01/2016 luciesen [es] luciesen تلفظ 0 رأی
17/01/2016 luce [es] luce تلفظ 0 رأی
17/01/2016 lucíais [es] lucíais تلفظ 0 رأی
17/01/2016 lucieseis [es] lucieseis تلفظ 0 رأی
17/01/2016 luciésemos [es] luciésemos تلفظ 0 رأی