کلمات تلفظ شده توسط pkbowers5581 در فورو

کاربر: pkbowers5581 مشترک تلفظ های pkbowers5581 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
18/12/2012 Issaquah [en] Issaquah تلفظ رأی
18/12/2012 Contrabassoon [en] Contrabassoon تلفظ رأی
18/12/2012 Overtone [en] Overtone تلفظ رأی
18/12/2012 Appalachian dulcimer [en] Appalachian dulcimer تلفظ 1 رأی
18/12/2012 Hammered dulcimer [en] Hammered dulcimer تلفظ رأی
18/12/2012 chromosome [en] chromosome تلفظ رأی
18/12/2012 Viola [en] Viola تلفظ رأی
18/12/2012 allegro [en] allegro تلفظ رأی
18/12/2012 harp [en] harp تلفظ رأی
18/12/2012 polonaise [en] polonaise تلفظ رأی
18/12/2012 Bass [en] Bass تلفظ رأی
18/12/2012 boogied [en] boogied تلفظ رأی
18/12/2012 oboist [en] oboist تلفظ رأی
18/12/2012 euphonium [en] euphonium تلفظ رأی
18/12/2012 Saxophonist [en] Saxophonist تلفظ رأی
18/12/2012 Organist [en] Organist تلفظ رأی
18/12/2012 harmonium [en] harmonium تلفظ رأی
18/12/2012 xylophonist [en] xylophonist تلفظ رأی
18/12/2012 marimba [en] marimba تلفظ رأی
18/12/2012 mandolin [en] mandolin تلفظ رأی
18/12/2012 conga [en] conga تلفظ رأی
18/12/2012 signum [en] signum تلفظ رأی
18/12/2012 scientifically [en] scientifically تلفظ رأی
18/12/2012 meteorology [en] meteorology تلفظ رأی
18/12/2012 virologist [en] virologist تلفظ رأی
18/12/2012 archaeology [en] archaeology تلفظ رأی
18/12/2012 psychology [en] psychology تلفظ -2 رأی
18/12/2012 gravimetric [en] gravimetric تلفظ رأی
18/12/2012 continuum [en] continuum تلفظ رأی
18/12/2012 phyllotaxis [en] phyllotaxis تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

pkbowers5581 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 144

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 2 رأی

نمایش ها: 5.232


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.530