کلمات تلفظ شده توسط piuma در فورو

کاربر: piuma مشترک تلفظ های piuma شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
09/11/2011 Griscelli [it] Griscelli تلفظ رأی
09/11/2011 cretonne [it] cretonne تلفظ رأی
09/11/2011 nosologia [it] nosologia تلفظ رأی
09/11/2011 obduzione [it] obduzione تلفظ رأی
09/11/2011 colorimetria [it] colorimetria تلفظ رأی
09/11/2011 liberalizzazione [it] liberalizzazione تلفظ رأی
09/11/2011 autopsia [it] autopsia تلفظ رأی
09/11/2011 Paolozzi [it] Paolozzi تلفظ رأی
09/11/2011 abecedari [it] abecedari تلفظ رأی
09/11/2011 stagflazione [it] stagflazione تلفظ رأی
09/11/2011 teologia [it] teologia تلفظ رأی
08/11/2011 cosmografia [it] cosmografia تلفظ رأی
08/11/2011 vicepresidente [it] vicepresidente تلفظ رأی
08/11/2011 oscuramento [it] oscuramento تلفظ رأی
08/11/2011 soggolo [it] soggolo تلفظ رأی
08/11/2011 viabilità [it] viabilità تلفظ رأی
08/11/2011 teodolite [it] teodolite تلفظ رأی
08/11/2011 arrampicare [it] arrampicare تلفظ رأی
08/11/2011 Latte e Miele [it] Latte e Miele تلفظ 0 رأی
08/11/2011 chiacchierona [it] chiacchierona تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 caratura [it] caratura تلفظ رأی
02/09/2011 smarrita [it] smarrita تلفظ رأی
02/09/2011 caravella [it] caravella تلفظ رأی
02/09/2011 Savoia [it] Savoia تلفظ رأی
02/09/2011 Senigallia [it] Senigallia تلفظ رأی
02/09/2011 mi chiamo [it] mi chiamo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 l'ingegnere [it] l'ingegnere تلفظ رأی
02/09/2011 caratterino [it] caratterino تلفظ رأی
31/08/2011 razza di cani [it] razza di cani تلفظ رأی
31/08/2011 liquori [it] liquori تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایتالیا

piuma تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 36 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 3 رأی

نمایش ها: 3.698


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.761