کلمات تلفظ شده توسط pippin2k در فورو صفحه 4.

کاربر: pippin2k مشترک تلفظ های pippin2k شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
05/01/2011 моны [tt] моны تلفظ -1 رأی
05/01/2011 монысы [tt] монысы تلفظ رأی
05/01/2011 моңа [tt] моңа تلفظ رأی
05/01/2011 һичбере [tt] һичбере تلفظ رأی
05/01/2011 тегесе [tt] тегесе تلفظ رأی
05/01/2011 шуңа [tt] шуңа تلفظ رأی
05/01/2011 җыенысы [tt] җыенысы تلفظ رأی
05/01/2011 тегендә [tt] тегендә تلفظ رأی
05/01/2011 ул [tt] ул تلفظ رأی
05/01/2011 үз [tt] үз تلفظ رأی
05/01/2011 шул [tt] шул تلفظ رأی
05/01/2011 тегеләй [tt] тегеләй تلفظ رأی
05/01/2011 тегенди [tt] тегенди تلفظ رأی
05/01/2011 шундый [tt] шундый تلفظ رأی
05/01/2011 шулай [tt] шулай تلفظ رأی
05/01/2011 нәрсәдер [tt] нәрсәдер تلفظ رأی
05/01/2011 нәрсәгәдер [tt] нәрсәгәдер تلفظ رأی
05/01/2011 нәрсә [tt] нәрсә تلفظ رأی
05/01/2011 нишләп [tt] нишләп تلفظ رأی
05/01/2011 ничәшәр [tt] ничәшәр تلفظ رأی
05/01/2011 ничәсе [tt] ничәсе تلفظ رأی
05/01/2011 теге [tt] теге تلفظ -1 رأی
05/01/2011 ничәнче [tt] ничәнче تلفظ رأی
05/01/2011 ничәләп [tt] ничәләп تلفظ رأی
05/01/2011 ничәле [tt] ничәле تلفظ رأی
05/01/2011 ничектер [tt] ничектер تلفظ رأی
05/01/2011 ничек [tt] ничек تلفظ رأی
05/01/2011 ничәү [tt] ничәү تلفظ رأی
05/01/2011 ничаклы [tt] ничаклы تلفظ رأی
05/01/2011 нихәтле [tt] нихәтле تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: روسیه

pippin2k تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 447 (8 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2

رأی ها: 11 رأی

نمایش ها: 30.887


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 16.715

مکان بر اساس تلفظ ها: 561