کلمات تلفظ شده توسط pillola در فورو صفحه 2.

کاربر: pillola ويراستار فوروو مشترک تلفظ های pillola شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
06/03/2011 multimiliardario [it] multimiliardario تلفظ رأی
06/03/2011 multinazionale [it] multinazionale تلفظ رأی
06/03/2011 multinominale [it] multinominale تلفظ رأی
06/03/2011 multiparo [it] multiparo تلفظ رأی
06/03/2011 multipiano [it] multipiano تلفظ رأی
06/03/2011 multiplanare [it] multiplanare تلفظ رأی
06/03/2011 multiplice [it] multiplice تلفظ رأی
06/03/2011 multipolare [it] multipolare تلفظ رأی
06/03/2011 multiplo [it] multiplo تلفظ رأی
06/03/2011 multipolo [it] multipolo تلفظ رأی
06/03/2011 multirazziale [it] multirazziale تلفظ رأی
06/03/2011 multisala [it] multisala تلفظ رأی
06/03/2011 multiscafo [it] multiscafo تلفظ رأی
06/03/2011 multisecolare [it] multisecolare تلفظ رأی
06/03/2011 multisensoriale [it] multisensoriale تلفظ رأی
06/03/2011 multisessione [it] multisessione تلفظ رأی
06/03/2011 multisettoriale [it] multisettoriale تلفظ رأی
06/03/2011 multistadio [it] multistadio تلفظ رأی
06/03/2011 decina [it] decina تلفظ رأی
06/03/2011 multistrato [it] multistrato تلفظ رأی
06/03/2011 multiuso [it] multiuso تلفظ رأی
06/03/2011 mummificazione [it] mummificazione تلفظ رأی
06/03/2011 multiutente [it] multiutente تلفظ رأی
06/03/2011 multivago [it] multivago تلفظ رأی
06/03/2011 multivolo [it] multivolo تلفظ رأی
06/03/2011 multivibratore [it] multivibratore تلفظ رأی
06/03/2011 multivitaminico [it] multivitaminico تلفظ رأی
06/03/2011 multifocale [it] multifocale تلفظ رأی
06/03/2011 pirometallurgia [it] pirometallurgia تلفظ رأی
06/03/2011 pirometrista [it] pirometrista تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایتالیا

pillola تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 22.064 (177 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 24.363

رأی ها: 227 رأی

نمایش ها: 146.014


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 15

مکان بر اساس تلفظ ها: 10