کلمات تلفظ شده توسط pillola در فورو صفحه 10.

کاربر: pillola ويراستار فوروو مشترک تلفظ های pillola شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
23/02/2011 psicoattivo [it] psicoattivo تلفظ 0 رأی
23/02/2011 pterigoideo [it] pterigoideo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/02/2011 psicopatologo [it] psicopatologo تلفظ 0 رأی
23/02/2011 psicometria [it] psicometria تلفظ 0 رأی
23/02/2011 psicopedagogista [it] psicopedagogista تلفظ 0 رأی
23/02/2011 psicomotricista [it] psicomotricista تلفظ 0 رأی
23/02/2011 psiconeurosi [it] psiconeurosi تلفظ 0 رأی
23/02/2011 psicoimmunologia [it] psicoimmunologia تلفظ 0 رأی
23/02/2011 psicosociologia [it] psicosociologia تلفظ 0 رأی
23/02/2011 psicosomatica [it] psicosomatica تلفظ 0 رأی
23/02/2011 psicostasia [it] psicostasia تلفظ 0 رأی
23/02/2011 psicotecnica [it] psicotecnica تلفظ 0 رأی
23/02/2011 psicoterapista [it] psicoterapista تلفظ 0 رأی
23/02/2011 psicopubblicismo [it] psicopubblicismo تلفظ 0 رأی
23/02/2011 psicosico [it] psicosico تلفظ 0 رأی
23/02/2011 psicosessuale [it] psicosessuale تلفظ 0 رأی
23/02/2011 psicomotricità [it] psicomotricità تلفظ 0 رأی
23/02/2011 psiconeuroendocrinologia [it] psiconeuroendocrinologia تلفظ 0 رأی
23/02/2011 psicoprofilattico [it] psicoprofilattico تلفظ 0 رأی
23/02/2011 psicosensoriale [it] psicosensoriale تلفظ 0 رأی
23/02/2011 psicopatia [it] psicopatia تلفظ 0 رأی
23/02/2011 psicosomatico [it] psicosomatico تلفظ 0 رأی
23/02/2011 psicosomatizzare [it] psicosomatizzare تلفظ 0 رأی
23/02/2011 psicoterapeutico [it] psicoterapeutico تلفظ 0 رأی
23/02/2011 psicotecnico [it] psicotecnico تلفظ 0 رأی
23/02/2011 psicotizzante [it] psicotizzante تلفظ 0 رأی
23/02/2011 psicoterapico [it] psicoterapico تلفظ 0 رأی
23/02/2011 psicotonico [it] psicotonico تلفظ 0 رأی
23/02/2011 psicopedagogico [it] psicopedagogico تلفظ 0 رأی
23/02/2011 psilla [it] psilla تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایتالیا

pillola تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 22.064 (177 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 24.363

رأی ها: 227 رأی

نمایش ها: 149.316


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 15

مکان بر اساس تلفظ ها: 10