کلمات تلفظ شده توسط phrz در فورو

کاربر: phrz مشترک تلفظ های phrz شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
27/04/2013 Garrighan [en] Garrighan تلفظ رأی
27/04/2013 Z [en] Z تلفظ -1 رأی
27/04/2013 Nancy [en] Nancy تلفظ رأی
27/04/2013 Guillermo [es] Guillermo تلفظ رأی
27/04/2013 María Belén [es] María Belén تلفظ رأی
27/04/2013 María Eugenia [es] María Eugenia تلفظ رأی
27/04/2013 Juan José [es] Juan José تلفظ رأی
27/04/2013 echo [en] echo تلفظ رأی
27/04/2013 Manuel Portela Valladares [es] Manuel Portela Valladares تلفظ رأی
27/04/2013 fregar los platos [es] fregar los platos تلفظ رأی
27/04/2013 metalingüística [es] metalingüística تلفظ رأی
27/04/2013 dulce [es] dulce تلفظ رأی
27/04/2013 Mario [en] Mario تلفظ رأی
27/04/2013 Marathon [en] Marathon تلفظ رأی
27/04/2013 free and independent States [en] free and independent States تلفظ رأی
27/04/2013 Manchester United [en] Manchester United تلفظ رأی
27/04/2013 United States Secret Service [en] United States Secret Service تلفظ رأی
27/04/2013 folding screen [en] folding screen تلفظ رأی
27/04/2013 militarily [en] militarily تلفظ رأی
27/04/2013 United States House of Representatives [en] United States House of Representatives تلفظ رأی
27/04/2013 United States of America [en] United States of America تلفظ رأی
27/04/2013 pharmacy [en] pharmacy تلفظ رأی
27/04/2013 windmill [en] windmill تلفظ رأی
27/04/2013 d [en] d تلفظ رأی
27/04/2013 Rhythm And Poetry [en] Rhythm And Poetry تلفظ رأی
27/04/2013 Peter Schickele [en] Peter Schickele تلفظ رأی
27/04/2013 South Pole [en] South Pole تلفظ رأی
27/04/2013 McChesney [en] McChesney تلفظ رأی
27/04/2013 basely [en] basely تلفظ رأی
27/04/2013 docility [en] docility تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

phrz تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 39

واژگان افزوده شده: 0

نمایش ها: 2.405


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.487