کلمات تلفظ شده توسط philo در فورو صفحه 2.

کاربر: philo ويراستار فوروو مشترک تلفظ های philo شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
14/12/2010 въвеждане [bg] въвеждане تلفظ رأی
14/12/2010 въвеждам [bg] въвеждам تلفظ رأی
14/12/2010 въведение [bg] въведение تلفظ رأی
14/12/2010 въведен [bg] въведен تلفظ رأی
14/12/2010 степен [bg] степен تلفظ رأی
14/12/2010 висша степен [bg] висша степен تلفظ رأی
14/12/2010 пара [bg] пара تلفظ رأی
14/12/2010 вшивам [bg] вшивам تلفظ رأی
14/12/2010 вчовечавам се [bg] вчовечавам се تلفظ رأی
14/12/2010 вчерашен [bg] вчерашен تلفظ رأی
14/12/2010 вчепквам [bg] вчепквам تلفظ رأی
14/12/2010 вцепеняващ [bg] вцепеняващ تلفظ رأی
14/12/2010 вцепенявам се [bg] вцепенявам се تلفظ رأی
14/12/2010 висше образование [bg] висше образование تلفظ رأی
14/12/2010 вцепененост [bg] вцепененост تلفظ رأی
14/12/2010 вцепенен [bg] вцепенен تلفظ رأی
14/12/2010 съединение [bg] съединение تلفظ رأی
14/12/2010 входно [bg] входно تلفظ رأی
14/12/2010 изолатор [bg] изолатор تلفظ رأی
14/12/2010 входен [bg] входен تلفظ رأی
14/12/2010 вулгарност [bg] вулгарност تلفظ رأی
14/12/2010 вулгаризация [bg] вулгаризация تلفظ رأی
14/12/2010 вулгарен [bg] вулгарен تلفظ رأی
14/12/2010 вуйчо [bg] вуйчо تلفظ رأی
14/12/2010 вуйна [bg] вуйна تلفظ رأی
14/12/2010 втълпяване [bg] втълпяване تلفظ رأی
14/12/2010 втъквам [bg] втъквам تلفظ رأی
14/12/2010 втурване [bg] втурване تلفظ رأی
14/12/2010 втурвам се [bg] втурвам се تلفظ رأی
14/12/2010 втулков [bg] втулков تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: بلغارستان

philo تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 826 (6 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 12.709

رأی ها: 6 رأی

نمایش ها: 60.654


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 30

مکان بر اساس تلفظ ها: 315