کلماتی که peter_poland در فوروو تلفظ کرده صفحه 8.

کاربر: peter_poland مشترک تلفظ‌های peter_poland شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/02/2013 triumfalny [pl] triumfalny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 nocny [pl] nocny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 plamić [pl] plamić تلفظ 0 رأی
22/02/2013 plamisty [pl] plamisty تلفظ 0 رأی
22/02/2013 spektralna [pl] spektralna تلفظ 0 رأی
22/02/2013 efektowy [pl] efektowy تلفظ 0 رأی
22/02/2013 minutowy [pl] minutowy تلفظ 0 رأی
22/02/2013 sekundowy [pl] sekundowy تلفظ 0 رأی
22/02/2013 księżycowy [pl] księżycowy تلفظ 0 رأی
22/02/2013 podsłoneczny [pl] podsłoneczny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 solarny [pl] solarny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 lunarny [pl] lunarny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 letniość [pl] letniość تلفظ 0 رأی
22/02/2013 wschodnioeuropejski [pl] wschodnioeuropejski تلفظ 0 رأی
22/02/2013 moskiewski [pl] moskiewski تلفظ 0 رأی
22/02/2013 londyński [pl] londyński تلفظ 0 رأی
22/02/2013 czasomierz [pl] czasomierz تلفظ 0 رأی
22/02/2013 przyrząd [pl] przyrząd تلفظ 0 رأی
22/02/2013 gnomon [pl] gnomon تلفظ 0 رأی
22/02/2013 teleskopowy [pl] teleskopowy تلفظ 0 رأی
22/02/2013 Mira [pl] Mira تلفظ 0 رأی
22/02/2013 wahadło [pl] wahadło تلفظ 0 رأی
22/02/2013 wahadełko [pl] wahadełko تلفظ 0 رأی
22/02/2013 tellurium [pl] tellurium تلفظ 0 رأی
22/02/2013 horyzontarium [pl] horyzontarium تلفظ 0 رأی
22/02/2013 efemerydy [pl] efemerydy تلفظ 0 رأی
22/02/2013 geodezja [pl] geodezja تلفظ 0 رأی
22/02/2013 geodezyjny [pl] geodezyjny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 globalista [pl] globalista تلفظ 0 رأی
22/02/2013 geoid [pl] geoid تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: لهستان

peter_poland تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 582 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1.066

رأی‌ها: 5 رأی

نمایش‌ها: 22.694


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 253

مکان بر اساس تلفظ ها: 470