کلمات تلفظ شده توسط peter_poland در فورو صفحه 8.

کاربر: peter_poland مشترک تلفظ های peter_poland شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
22/02/2013 triumfalny [pl] triumfalny تلفظ رأی
22/02/2013 nocny [pl] nocny تلفظ رأی
22/02/2013 plamić [pl] plamić تلفظ رأی
22/02/2013 plamisty [pl] plamisty تلفظ رأی
22/02/2013 spektralna [pl] spektralna تلفظ رأی
22/02/2013 efektowy [pl] efektowy تلفظ رأی
22/02/2013 minutowy [pl] minutowy تلفظ رأی
22/02/2013 sekundowy [pl] sekundowy تلفظ رأی
22/02/2013 księżycowy [pl] księżycowy تلفظ رأی
22/02/2013 podsłoneczny [pl] podsłoneczny تلفظ رأی
22/02/2013 solarny [pl] solarny تلفظ رأی
22/02/2013 lunarny [pl] lunarny تلفظ رأی
22/02/2013 letniość [pl] letniość تلفظ رأی
22/02/2013 wschodnioeuropejski [pl] wschodnioeuropejski تلفظ رأی
22/02/2013 moskiewski [pl] moskiewski تلفظ رأی
22/02/2013 londyński [pl] londyński تلفظ رأی
22/02/2013 czasomierz [pl] czasomierz تلفظ رأی
22/02/2013 przyrząd [pl] przyrząd تلفظ رأی
22/02/2013 gnomon [pl] gnomon تلفظ رأی
22/02/2013 teleskopowy [pl] teleskopowy تلفظ رأی
22/02/2013 Mira [pl] Mira تلفظ رأی
22/02/2013 wahadło [pl] wahadło تلفظ رأی
22/02/2013 wahadełko [pl] wahadełko تلفظ رأی
22/02/2013 tellurium [pl] tellurium تلفظ رأی
22/02/2013 horyzontarium [pl] horyzontarium تلفظ رأی
22/02/2013 efemerydy [pl] efemerydy تلفظ رأی
22/02/2013 geodezja [pl] geodezja تلفظ رأی
22/02/2013 geodezyjny [pl] geodezyjny تلفظ رأی
22/02/2013 globalista [pl] globalista تلفظ رأی
22/02/2013 geoid [pl] geoid تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: لهستان

peter_poland تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 583

واژگان افزوده شده: 1.067

رأی ها: 4 رأی

نمایش ها: 17.997


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 237

مکان بر اساس تلفظ ها: 425