کلمات تلفظ شده توسط pefigila در فورو

کاربر: pefigila مشترک تلفظ های pefigila شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
10/10/2013 Abzugspflicht [de] Abzugspflicht تلفظ رأی
10/10/2013 Abzockerproblematik [de] Abzockerproblematik تلفظ رأی
10/10/2013 Pölzelbauer [de] Pölzelbauer تلفظ رأی
10/10/2013 Sperr [de] Sperr تلفظ رأی
10/10/2013 Rumpelt [de] Rumpelt تلفظ رأی
10/10/2013 Schablewski [de] Schablewski تلفظ رأی
10/10/2013 Siebenborn [de] Siebenborn تلفظ رأی
10/10/2013 Einzeldeckenelement [de] Einzeldeckenelement تلفظ رأی
10/10/2013 Plattenbreite [de] Plattenbreite تلفظ رأی
10/10/2013 Sprachfrequenz [de] Sprachfrequenz تلفظ رأی
10/10/2013 Starzer [de] Starzer تلفظ رأی
10/10/2013 Belastungsannahme [de] Belastungsannahme تلفظ رأی
10/10/2013 Torsionsbeanspruchung [de] Torsionsbeanspruchung تلفظ رأی
10/10/2013 Schraubanschlüsse [de] Schraubanschlüsse تلفظ رأی
10/10/2013 Zwangsbeanspruchung [de] Zwangsbeanspruchung تلفظ رأی
10/10/2013 Kompositzement [de] Kompositzement تلفظ رأی
10/10/2013 Blockfundament [de] Blockfundament تلفظ رأی
10/10/2013 Stützenquerschnitt [de] Stützenquerschnitt تلفظ رأی
10/10/2013 Betonverbrauch [de] Betonverbrauch تلفظ رأی
10/10/2013 Fundamentgröße [de] Fundamentgröße تلفظ رأی
10/10/2013 Portlandzementklinker [de] Portlandzementklinker تلفظ رأی
10/10/2013 Portlandkompositzement [de] Portlandkompositzement تلفظ رأی
10/10/2013 Puzzolanzement [de] Puzzolanzement تلفظ رأی
10/10/2013 Putzsystem [de] Putzsystem تلفظ رأی
10/10/2013 Stahltrapezprofil [de] Stahltrapezprofil تلفظ رأی
10/10/2013 Stahlblechbekleidung [de] Stahlblechbekleidung تلفظ رأی
10/10/2013 Brandbeanspruchung [de] Brandbeanspruchung تلفظ رأی
10/10/2013 Plattenstoßfuge [de] Plattenstoßfuge تلفظ رأی
10/10/2013 Plattenlage [de] Plattenlage تلفظ رأی
10/10/2013 Beplankungslage [de] Beplankungslage تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

pefigila تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 4.559 (36 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2

رأی ها: 37 رأی

نمایش ها: 34.222


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 18.580

مکان بر اساس تلفظ ها: 69