کلمات تلفظ شده توسط patriciacuatro در فورو

کاربر: patriciacuatro مشترک تلفظ های patriciacuatro شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
16/01/2014 francmasonería [es] francmasonería تلفظ رأی
13/11/2013 Juan Guillermo Cuadrado [es] Juan Guillermo Cuadrado تلفظ رأی
13/11/2013 Sumergiendo [es] Sumergiendo تلفظ رأی
13/11/2013 recirculan [es] recirculan تلفظ رأی
13/11/2013 plan de ahorro [es] plan de ahorro تلفظ رأی
13/11/2013 Juan Alfaro [es] Juan Alfaro تلفظ رأی
13/11/2013 corretea [es] corretea تلفظ رأی
08/11/2013 Ginés de Mafra [es] Ginés de Mafra تلفظ رأی
05/11/2013 compañía aérea [es] compañía aérea تلفظ رأی
05/11/2013 espacio aéreo [es] espacio aéreo تلفظ رأی
05/11/2013 Glucofilia [es] Glucofilia تلفظ رأی
13/11/2012 atribuyendo [es] atribuyendo تلفظ رأی
16/04/2012 acechado [es] acechado تلفظ رأی
16/04/2012 Yacimientos Petrolíferos Fiscales [es] Yacimientos Petrolíferos Fiscales تلفظ رأی
16/04/2012 cansando [es] cansando تلفظ رأی
16/04/2012 emboquillado [es] emboquillado تلفظ رأی
16/04/2012 doctorando [es] doctorando تلفظ رأی
16/04/2012 chulazo [es] chulazo تلفظ رأی
16/04/2012 solicitando [es] solicitando تلفظ رأی
16/04/2012 tanteado [es] tanteado تلفظ رأی
16/04/2012 tanteando [es] tanteando تلفظ رأی
16/04/2012 ensayado [es] ensayado تلفظ رأی
16/04/2012 justificado [es] justificado تلفظ 1 رأی
16/04/2012 justificador [es] justificador تلفظ رأی
16/04/2012 ajusticiando [es] ajusticiando تلفظ رأی
16/04/2012 ajusticiado [es] ajusticiado تلفظ رأی
16/04/2012 escarbadientes [es] escarbadientes تلفظ رأی
16/04/2012 propuso [es] propuso تلفظ رأی
16/04/2012 re [es] re تلفظ رأی
16/04/2012 fatigando [es] fatigando تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: اسپانیا

patriciacuatro تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 131 (3 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 30

رأی ها: 4 رأی

نمایش ها: 4.678


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.503

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.637