کلمات تلفظ شده توسط pathgs در فورو صفحه 4.

کاربر: pathgs مشترک تلفظ های pathgs شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
19/11/2010 generalado [pt] generalado تلفظ رأی
19/11/2010 arcediagado [pt] arcediagado تلفظ رأی
19/11/2010 engajatado [pt] engajatado تلفظ رأی
19/11/2010 lunulado [pt] lunulado تلفظ رأی
19/11/2010 seleniado [pt] seleniado تلفظ رأی
19/11/2010 secretariado [pt] secretariado تلفظ رأی
19/11/2010 arrolhado [pt] arrolhado تلفظ رأی
19/11/2010 granizado [pt] granizado تلفظ رأی
19/11/2010 margraviado [pt] margraviado تلفظ رأی
19/11/2010 viralizar [pt] viralizar تلفظ رأی
19/11/2010 sanitizar [pt] sanitizar تلفظ رأی
19/11/2010 higienizar [pt] higienizar تلفظ رأی
19/11/2010 rotinizar [pt] rotinizar تلفظ رأی
19/11/2010 escolarizar [pt] escolarizar تلفظ رأی
19/11/2010 colostomizar [pt] colostomizar تلفظ رأی
19/11/2010 islamizar [pt] islamizar تلفظ رأی
19/11/2010 terceirizar [pt] terceirizar تلفظ رأی
19/11/2010 contratualizar [pt] contratualizar تلفظ رأی
19/11/2010 oralizar [pt] oralizar تلفظ رأی
19/11/2010 energizar [pt] energizar تلفظ رأی
19/11/2010 marechalado [pt] marechalado تلفظ رأی
19/11/2010 abichanado [pt] abichanado تلفظ رأی
19/11/2010 amaricado [pt] amaricado تلفظ رأی
19/11/2010 desgorgomilado [pt] desgorgomilado تلفظ رأی
19/11/2010 agomilado [pt] agomilado تلفظ رأی
19/11/2010 infantado [pt] infantado تلفظ رأی
19/11/2010 cabinado [pt] cabinado تلفظ رأی
19/11/2010 confitado [pt] confitado تلفظ رأی
19/11/2010 enluarado [pt] enluarado تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/11/2010 sincarpado [pt] sincarpado تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: برزیل

pathgs تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 49.986 (1.697 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 70.659

رأی ها: 1.847 رأی

نمایش ها: 200.680


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 4

مکان بر اساس تلفظ ها: 3