کلمات تلفظ شده توسط pathgs در فورو صفحه 4.

کاربر: pathgs مشترک تلفظ های pathgs شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
19/11/2010 generalado [pt] generalado تلفظ 0 رأی
19/11/2010 arcediagado [pt] arcediagado تلفظ 0 رأی
19/11/2010 engajatado [pt] engajatado تلفظ 0 رأی
19/11/2010 lunulado [pt] lunulado تلفظ 0 رأی
19/11/2010 seleniado [pt] seleniado تلفظ 0 رأی
19/11/2010 secretariado [pt] secretariado تلفظ 0 رأی
19/11/2010 arrolhado [pt] arrolhado تلفظ 0 رأی
19/11/2010 granizado [pt] granizado تلفظ 0 رأی
19/11/2010 margraviado [pt] margraviado تلفظ 0 رأی
19/11/2010 viralizar [pt] viralizar تلفظ 0 رأی
19/11/2010 sanitizar [pt] sanitizar تلفظ 0 رأی
19/11/2010 higienizar [pt] higienizar تلفظ 0 رأی
19/11/2010 rotinizar [pt] rotinizar تلفظ 0 رأی
19/11/2010 escolarizar [pt] escolarizar تلفظ 0 رأی
19/11/2010 colostomizar [pt] colostomizar تلفظ 0 رأی
19/11/2010 islamizar [pt] islamizar تلفظ 0 رأی
19/11/2010 terceirizar [pt] terceirizar تلفظ 0 رأی
19/11/2010 contratualizar [pt] contratualizar تلفظ 0 رأی
19/11/2010 oralizar [pt] oralizar تلفظ 0 رأی
19/11/2010 energizar [pt] energizar تلفظ 0 رأی
19/11/2010 marechalado [pt] marechalado تلفظ 0 رأی
19/11/2010 abichanado [pt] abichanado تلفظ 0 رأی
19/11/2010 amaricado [pt] amaricado تلفظ 0 رأی
19/11/2010 desgorgomilado [pt] desgorgomilado تلفظ 0 رأی
19/11/2010 agomilado [pt] agomilado تلفظ 0 رأی
19/11/2010 infantado [pt] infantado تلفظ 0 رأی
19/11/2010 cabinado [pt] cabinado تلفظ 0 رأی
19/11/2010 confitado [pt] confitado تلفظ 0 رأی
19/11/2010 enluarado [pt] enluarado تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/11/2010 sincarpado [pt] sincarpado تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: برزیل

pathgs تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 49.985 (1.698 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 70.657

رأی ها: 1.850 رأی

نمایش ها: 206.874


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 4

مکان بر اساس تلفظ ها: 3