کلمات تلفظ شده توسط panda01 در فورو

کاربر: panda01 مشترک تلفظ های panda01 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
06/08/2013 allergologue [fr] allergologue تلفظ رأی
06/08/2013 antivénéneux [fr] antivénéneux تلفظ رأی
06/08/2013 arthroscopie [fr] arthroscopie تلفظ رأی
06/08/2013 astreignant [fr] astreignant تلفظ رأی
06/08/2013 manquera [fr] manquera تلفظ رأی
06/08/2013 assiégeant [fr] assiégeant تلفظ رأی
06/08/2013 astreinte [fr] astreinte تلفظ رأی
03/08/2013 aromathérapie [fr] aromathérapie تلفظ رأی
03/08/2013 arrière-gorge [fr] arrière-gorge تلفظ رأی
03/08/2013 audioconférence [fr] audioconférence تلفظ رأی
03/08/2013 arrière-grand-père [fr] arrière-grand-père تلفظ رأی
03/08/2013 autarcie [fr] autarcie تلفظ رأی
03/08/2013 avant-veille [fr] avant-veille تلفظ رأی
03/08/2013 épanouisse [fr] épanouisse تلفظ رأی
03/08/2013 autosubsistance [fr] autosubsistance تلفظ رأی
02/08/2013 l'intérieur [fr] l'intérieur تلفظ رأی
02/08/2013 métaphysiciens [fr] métaphysiciens تلفظ رأی
02/08/2013 préconisait [fr] préconisait تلفظ رأی
02/08/2013 reprennent [fr] reprennent تلفظ رأی
02/08/2013 des industries [fr] des industries تلفظ رأی
02/08/2013 inflammatoire [fr] inflammatoire تلفظ رأی
02/08/2013 amniotique [fr] amniotique تلفظ رأی
02/08/2013 d'atmosphériques [fr] d'atmosphériques تلفظ رأی
02/08/2013 d'ostéopathie [fr] d'ostéopathie تلفظ رأی
02/08/2013 brièveté [fr] brièveté تلفظ رأی
02/08/2013 d'astéroïdes [fr] d'astéroïdes تلفظ رأی
02/08/2013 bénins [fr] bénins تلفظ رأی
02/08/2013 analeptique [fr] analeptique تلفظ رأی
02/08/2013 enthousiasmes [fr] enthousiasmes تلفظ رأی
02/08/2013 musculosquelettique [fr] musculosquelettique تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

panda01 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 55

واژگان افزوده شده: 0

نمایش ها: 1.199


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.380