کلمات تلفظ شده توسط palitoner در فورو صفحه 7.

کاربر: palitoner مشترک تلفظ های palitoner شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
04/01/2009 incomprehensibleness [en] incomprehensibleness تلفظ رأی
04/01/2009 inconsequentialities [en] inconsequentialities تلفظ رأی
04/01/2009 indestructiblenesses [en] indestructiblenesses تلفظ رأی
04/01/2009 indiscriminatenesses [en] indiscriminatenesses تلفظ رأی
04/01/2009 indistinguishability [en] indistinguishability تلفظ رأی
04/01/2009 institutionalization [en] institutionalization تلفظ رأی
04/01/2009 electrophysiologists [en] electrophysiologists تلفظ رأی
04/01/2009 electroretinographic [en] electroretinographic تلفظ رأی
04/01/2009 encephalomyocarditis [en] encephalomyocarditis تلفظ رأی
04/01/2009 existentialistically [en] existentialistically تلفظ رأی
04/01/2009 forethoughtfulnesses [en] forethoughtfulnesses تلفظ رأی
04/01/2009 glomerulonephritides [en] glomerulonephritides تلفظ رأی
04/01/2009 histocompatibilities [en] histocompatibilities تلفظ رأی
04/01/2009 homotransplantations [en] homotransplantations تلفظ رأی
04/01/2009 hydrochlorothiazides [en] hydrochlorothiazides تلفظ رأی
04/01/2009 adrenocorticosteroids [en] adrenocorticosteroids تلفظ رأی
04/01/2009 meningoencephalitides [en] meningoencephalitides تلفظ رأی
04/01/2009 electroencephalographer [en] electroencephalographer تلفظ رأی
04/01/2009 indistinguishablenesses [en] indistinguishablenesses تلفظ رأی
04/01/2009 microspectrophotometers [en] microspectrophotometers تلفظ رأی
04/01/2009 establishmentarianisms [en] establishmentarianisms تلفظ رأی
04/01/2009 microspectrophotometer [en] microspectrophotometer تلفظ رأی
04/01/2009 nonrepresentationalism [en] nonrepresentationalism تلفظ رأی
04/01/2009 otorhinolaryngological [en] otorhinolaryngological تلفظ رأی
04/01/2009 overcommercializations [en] overcommercializations تلفظ رأی
04/01/2009 phosphoglyceraldehydes [en] phosphoglyceraldehydes تلفظ رأی
04/01/2009 reinstitutionalization [en] reinstitutionalization تلفظ رأی
04/01/2009 spectrophotometrically [en] spectrophotometrically تلفظ رأی
04/01/2009 unrepresentativenesses [en] unrepresentativenesses تلفظ رأی
04/01/2009 conventionalizations [en] conventionalizations تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

If I pronounce a word for you, please rate it.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

palitoner تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 659 (98 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 26

رأی ها: 116 رأی

نمایش ها: 42.575


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.738

مکان بر اساس تلفظ ها: 387