کلمات تلفظ شده توسط pacproduct در فورو

کاربر: pacproduct مشترک تلفظ های pacproduct شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
26/11/2013 Monsieur [fr] Monsieur تلفظ رأی
26/11/2013 mille [fr] mille تلفظ 1 رأی
26/11/2013 ville [fr] ville تلفظ رأی
26/11/2013 tranquille [fr] tranquille تلفظ رأی
26/11/2013 nous faisons [fr] nous faisons تلفظ رأی
26/11/2013 lys [fr] lys تلفظ رأی
26/11/2013 granit [fr] granit تلفظ رأی
26/11/2013 climat [fr] climat تلفظ رأی
26/11/2013 trop [fr] trop تلفظ رأی
26/11/2013 gentil [fr] gentil تلفظ 1 رأی
26/11/2013 femme [fr] femme تلفظ 0 رأی
26/11/2013 Mars [fr] Mars تلفظ رأی
26/11/2013 Aix [fr] Aix تلفظ رأی
26/11/2013 j'associai [fr] j'associai تلفظ رأی
26/11/2013 je suis d'accord [fr] je suis d'accord تلفظ رأی
26/11/2013 s'allie [fr] s'allie تلفظ رأی
26/11/2013 m'allie [fr] m'allie تلفظ رأی
26/11/2013 s'alliant [fr] s'alliant تلفظ رأی
26/11/2013 t'allies [fr] t'allies تلفظ رأی
26/11/2013 s'allient [fr] s'allient تلفظ رأی
26/11/2013 m'alliai [fr] m'alliai تلفظ رأی
26/11/2013 t'allias [fr] t'allias تلفظ رأی
26/11/2013 s'allia [fr] s'allia تلفظ رأی
26/11/2013 alsaciens [fr] alsaciens تلفظ رأی
26/11/2013 s'allièrent [fr] s'allièrent تلفظ رأی
26/11/2013 m'alliais [fr] m'alliais تلفظ رأی
26/11/2013 t'alliais [fr] t'alliais تلفظ رأی
26/11/2013 s'alliait [fr] s'alliait تلفظ رأی
26/11/2013 s'alliaient [fr] s'alliaient تلفظ رأی
26/11/2013 m'allierai [fr] m'allierai تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

pacproduct تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 194

واژگان افزوده شده: 11

رأی ها: 5 رأی

نمایش ها: 3.181


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 5.069

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.183