کلماتی که pacproduct در فوروو تلفظ کرده

کاربر: pacproduct مشترک تلفظ‌های pacproduct شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/10/2014 Pillage dans le village [fr] Pillage dans le village تلفظ 0 رأی
26/10/2014 c'est ce qu'affirment les avocats [fr] c'est ce qu'affirment les avocats تلفظ 0 رأی
26/10/2014 avec l'aval du professeur [fr] avec l'aval du professeur تلفظ 0 رأی
26/10/2014 à l'orée de la forêt [fr] à l'orée de la forêt تلفظ 0 رأی
26/10/2014 Le Blé en Herbe [fr] Le Blé en Herbe تلفظ 0 رأی
26/10/2014 Allez-vous en d'ici ! [fr] Allez-vous en d'ici ! تلفظ 0 رأی
26/10/2014 Et avant que t'aies dit ouf [fr] Et avant que t'aies dit ouf تلفظ 0 رأی
26/10/2014 envoyer dans les décors [fr] envoyer dans les décors تلفظ 0 رأی
26/10/2014 nous nous en allons [fr] nous nous en allons تلفظ 0 رأی
26/10/2014 tu as l'air content ! [fr] tu as l'air content ! تلفظ 0 رأی
26/10/2014 il est connaisseur [fr] il est connaisseur تلفظ 0 رأی
26/10/2014 l'original est au Louvre [fr] l'original est au Louvre تلفظ 0 رأی
26/10/2014 salaire de famine [fr] salaire de famine تلفظ 0 رأی
26/10/2014 un pétunia [fr] un pétunia تلفظ 0 رأی
26/10/2014 l'agenda secret de [fr] l'agenda secret de تلفظ 0 رأی
26/10/2014 les associations de consommateurs [fr] les associations de consommateurs تلفظ 0 رأی
26/10/2014 Qu'allons-nous [fr] Qu'allons-nous تلفظ 0 رأی
26/10/2014 savoureuses [fr] savoureuses تلفظ 0 رأی
18/05/2014 Qu'en dites vous [fr] Qu'en dites vous تلفظ 0 رأی
18/05/2014 commandent [fr] commandent تلفظ 0 رأی
18/05/2014 commences [fr] commences تلفظ 0 رأی
18/05/2014 commencez [fr] commencez تلفظ 0 رأی
18/05/2014 séchées [fr] séchées تلفظ 0 رأی
18/05/2014 sèche-toi [fr] sèche-toi تلفظ 0 رأی
18/05/2014 réagissez [fr] réagissez تلفظ 0 رأی
18/05/2014 apaise [fr] apaise تلفظ 0 رأی
18/05/2014 non gras [fr] non gras تلفظ 0 رأی
18/05/2014 non collant [fr] non collant تلفظ 0 رأی
18/05/2014 guitares [fr] guitares تلفظ 0 رأی
18/05/2014 le renard [fr] le renard تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

pacproduct تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 225

واژگان افزوده شده: 11

رأی‌ها: 10 رأی

نمایش‌ها: 5.658


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 5.609

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.141