کلمات تلفظ شده توسط omofca در فورو صفحه 2.

کاربر: omofca مشترک تلفظ های omofca شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
22/12/2012 Djibouti [en] Djibouti تلفظ رأی
27/06/2012 methylenedioxymethamphetamine [en] methylenedioxymethamphetamine تلفظ رأی
27/06/2012 xerosis [en] xerosis تلفظ رأی
27/06/2012 xerostomia [en] xerostomia تلفظ رأی
08/06/2012 betacyanin [en] betacyanin تلفظ رأی
08/06/2012 midazolam [en] midazolam تلفظ رأی
08/06/2012 oxycodone [en] oxycodone تلفظ رأی
08/06/2012 amphetamine [en] amphetamine تلفظ رأی
08/06/2012 promethazine [en] promethazine تلفظ رأی
08/06/2012 vehement [en] vehement تلفظ رأی
02/06/2012 diphenhydramine [en] diphenhydramine تلفظ رأی
30/05/2012 economics [en] economics تلفظ رأی
30/05/2012 countenance [en] countenance تلفظ رأی
30/05/2012 conciliate [en] conciliate تلفظ رأی
30/05/2012 brigadier [en] brigadier تلفظ رأی
30/05/2012 drearily [en] drearily تلفظ رأی
30/05/2012 reverberation [en] reverberation تلفظ رأی
30/05/2012 laggard [en] laggard تلفظ رأی
30/05/2012 retribution [en] retribution تلفظ رأی
30/05/2012 pompous [en] pompous تلفظ رأی
30/05/2012 melancholy [en] melancholy تلفظ رأی
30/05/2012 sexy [en] sexy تلفظ رأی
30/05/2012 illuminati [en] illuminati تلفظ -1 رأی
30/05/2012 lugubrious [en] lugubrious تلفظ رأی
30/05/2012 draught [en] draught تلفظ رأی
30/05/2012 languor [en] languor تلفظ رأی
30/05/2012 souse [en] souse تلفظ رأی
30/05/2012 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ -1 رأی
30/05/2012 cunnilingus [en] cunnilingus تلفظ رأی
30/05/2012 debauch [en] debauch تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

omofca تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 77

واژگان افزوده شده: 9

نمایش ها: 7.373


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 5.607

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.627