کلماتی که omofca در فوروو تلفظ کرده صفحه 2.

کاربر: omofca مشترک تلفظ‌های omofca شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/06/2012 methylenedioxymethamphetamine [en] methylenedioxymethamphetamine تلفظ 0 رأی
27/06/2012 xerosis [en] xerosis تلفظ 0 رأی
27/06/2012 xerostomia [en] xerostomia تلفظ 0 رأی
08/06/2012 betacyanin [en] betacyanin تلفظ 0 رأی
08/06/2012 midazolam [en] midazolam تلفظ 0 رأی
08/06/2012 oxycodone [en] oxycodone تلفظ 0 رأی
08/06/2012 amphetamine [en] amphetamine تلفظ 0 رأی
08/06/2012 promethazine [en] promethazine تلفظ 0 رأی
08/06/2012 vehement [en] vehement تلفظ 0 رأی
02/06/2012 diphenhydramine [en] diphenhydramine تلفظ 0 رأی
30/05/2012 economics [en] economics تلفظ 0 رأی
30/05/2012 countenance [en] countenance تلفظ 0 رأی
30/05/2012 conciliate [en] conciliate تلفظ 1 رأی
30/05/2012 brigadier [en] brigadier تلفظ 0 رأی
30/05/2012 drearily [en] drearily تلفظ 0 رأی
30/05/2012 reverberation [en] reverberation تلفظ 0 رأی
30/05/2012 laggard [en] laggard تلفظ 0 رأی
30/05/2012 retribution [en] retribution تلفظ 0 رأی
30/05/2012 pompous [en] pompous تلفظ 1 رأی
30/05/2012 melancholy [en] melancholy تلفظ 0 رأی
30/05/2012 sexy [en] sexy تلفظ -1 رأی
30/05/2012 illuminati [en] illuminati تلفظ -1 رأی
30/05/2012 lugubrious [en] lugubrious تلفظ 0 رأی
30/05/2012 draught [en] draught تلفظ 0 رأی
30/05/2012 languor [en] languor تلفظ 0 رأی
30/05/2012 souse [en] souse تلفظ 1 رأی
30/05/2012 debauch [en] debauch تلفظ 1 رأی
30/05/2012 colloquialism [en] colloquialism تلفظ 0 رأی
30/05/2012 ethereal [en] ethereal تلفظ 0 رأی
30/05/2012 phosphorescent [en] phosphorescent تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

omofca تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 73

واژگان افزوده شده: 9

رأی‌ها: 6 رأی

نمایش‌ها: 15.010


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 7.036

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.346