کلمات تلفظ شده توسط omofca در فورو

کاربر: omofca مشترک تلفظ های omofca شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
07/01/2013 Benzodiazepine [en] Benzodiazepine تلفظ رأی
23/12/2012 Mauritania [en] Mauritania تلفظ رأی
22/12/2012 dromedary [en] dromedary تلفظ رأی
22/12/2012 Yeshua Hamashiaj [he] Yeshua Hamashiaj تلفظ رأی
22/12/2012 Manasseh [en] Manasseh تلفظ رأی
22/12/2012 Issachar [en] Issachar تلفظ رأی
22/12/2012 Ephraim [en] Ephraim تلفظ رأی
22/12/2012 Ahab [en] Ahab تلفظ رأی
22/12/2012 bethsaida [en] bethsaida تلفظ رأی
22/12/2012 bethesda [en] bethesda تلفظ رأی
22/12/2012 Hrothgar [en] Hrothgar تلفظ رأی
22/12/2012 Luxembourg [en] Luxembourg تلفظ رأی
22/12/2012 Ciudad Juárez [es] Ciudad Juárez تلفظ رأی
22/12/2012 psicologia [es] psicologia تلفظ رأی
22/12/2012 United Arab Emirates [en] United Arab Emirates تلفظ رأی
22/12/2012 corps [en] corps تلفظ رأی
22/12/2012 Hawaii [en] Hawaii تلفظ -1 رأی
22/12/2012 Ontario [en] Ontario تلفظ رأی
22/12/2012 Alberta [en] Alberta تلفظ رأی
22/12/2012 Quebec [en] Quebec تلفظ رأی
22/12/2012 Nova Scotia [en] Nova Scotia تلفظ رأی
22/12/2012 Saskatchewan [en] Saskatchewan تلفظ رأی
22/12/2012 Oman [en] Oman تلفظ رأی
22/12/2012 Bahrain [en] Bahrain تلفظ رأی
22/12/2012 Ethiopia [en] Ethiopia تلفظ رأی
22/12/2012 Somalia [en] Somalia تلفظ رأی
22/12/2012 Uganda [en] Uganda تلفظ رأی
22/12/2012 Rwanda [en] Rwanda تلفظ رأی
22/12/2012 Tanzania [en] Tanzania تلفظ رأی
22/12/2012 Eritrea [en] Eritrea تلفظ -1 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

omofca تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 77

واژگان افزوده شده: 9

نمایش ها: 7.253


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 5.938

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.615