کلماتی که omofca در فوروو تلفظ کرده

کاربر: omofca مشترک تلفظ‌های omofca شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/01/2013 Benzodiazepine [en] Benzodiazepine تلفظ 0 رأی
23/12/2012 Mauritania [en] Mauritania تلفظ 0 رأی
22/12/2012 dromedary [en] dromedary تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Yeshua Hamashiaj [he] Yeshua Hamashiaj تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Manasseh [en] Manasseh تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Issachar [en] Issachar تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Ephraim [en] Ephraim تلفظ -1 رأی
22/12/2012 Ahab [en] Ahab تلفظ 0 رأی
22/12/2012 bethsaida [en] bethsaida تلفظ 0 رأی
22/12/2012 bethesda [en] bethesda تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Hrothgar [en] Hrothgar تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Luxembourg [en] Luxembourg تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Ciudad Juárez [es] Ciudad Juárez تلفظ 0 رأی
22/12/2012 psicologia [es] psicologia تلفظ 0 رأی
22/12/2012 United Arab Emirates [en] United Arab Emirates تلفظ -1 رأی
22/12/2012 corps [en] corps تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Hawaii [en] Hawaii تلفظ -1 رأی
22/12/2012 Alberta [en] Alberta تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Quebec [en] Quebec تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Nova Scotia [en] Nova Scotia تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Saskatchewan [en] Saskatchewan تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Oman [en] Oman تلفظ 1 رأی
22/12/2012 Bahrain [en] Bahrain تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Ethiopia [en] Ethiopia تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Somalia [en] Somalia تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Uganda [en] Uganda تلفظ 1 رأی
22/12/2012 Rwanda [en] Rwanda تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Tanzania [en] Tanzania تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Eritrea [en] Eritrea تلفظ -1 رأی
22/12/2012 Djibouti [en] Djibouti تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

omofca تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 73

واژگان افزوده شده: 9

رأی‌ها: 6 رأی

نمایش‌ها: 15.187


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 6.947

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.336