کلمات تلفظ شده توسط notawonk در فورو

کاربر: notawonk مشترک تلفظ های notawonk شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
03/06/2011 echoic [en] echoic تلفظ رأی
03/06/2011 Mullany [en] Mullany تلفظ رأی
03/06/2011 frazil [en] frazil تلفظ رأی
03/06/2011 Snarf [en] Snarf تلفظ رأی
30/12/2010 Louise Lombard [en] Louise Lombard تلفظ رأی
30/12/2010 Richard Hannay [en] Richard Hannay تلفظ رأی
30/12/2010 John Buchan [en] John Buchan تلفظ -1 رأی
30/12/2010 rootedness [en] rootedness تلفظ رأی
30/12/2010 ruddiness [en] ruddiness تلفظ رأی
30/12/2010 remunerative [en] remunerative تلفظ رأی
30/12/2010 gigantism [en] gigantism تلفظ رأی
30/12/2010 James Matthew Barrie [en] James Matthew Barrie تلفظ رأی
30/12/2010 complicatedness [en] complicatedness تلفظ رأی
30/12/2010 criticalness [en] criticalness تلفظ رأی
30/12/2010 cooperativeness [en] cooperativeness تلفظ رأی
30/12/2010 compassionateness [en] compassionateness تلفظ رأی
30/12/2010 conservativeness [en] conservativeness تلفظ رأی
30/12/2010 comradeliness [en] comradeliness تلفظ رأی
30/12/2010 chillness [en] chillness تلفظ رأی
30/12/2010 vellicate [en] vellicate تلفظ رأی
29/12/2010 FMEA [en] FMEA تلفظ رأی
29/12/2010 bead tree [en] bead tree تلفظ رأی
29/12/2010 coracoid [en] coracoid تلفظ رأی
29/12/2010 trepanned [en] trepanned تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/12/2010 Reginald Fessenden [en] Reginald Fessenden تلفظ رأی
29/12/2010 Corcoran [en] Corcoran تلفظ رأی
29/12/2010 factious [en] factious تلفظ رأی
29/12/2010 Intraosseous [en] Intraosseous تلفظ رأی
29/12/2010 voluntariness [en] voluntariness تلفظ رأی
29/12/2010 defensiveness [en] defensiveness تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

northeastern U.S..

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

notawonk تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 108 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 8

رأی ها: 4 رأی

نمایش ها: 7.659


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 6.087

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.967