کلمات تلفظ شده توسط nooly در فورو

کاربر: nooly مشترک تلفظ های nooly شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
02/04/2012 huche [pcd] huche تلفظ رأی
02/04/2012 Valinchiéne [pcd] Valinchiéne تلفظ رأی
02/04/2012 ieau [pcd] ieau تلفظ رأی
02/04/2012 ovaire [fr] ovaire تلفظ رأی
02/04/2012 mécréant [fr] mécréant تلفظ رأی
02/04/2012 anticonstitutionnellement [fr] anticonstitutionnellement تلفظ -1 رأی
02/04/2012 capio [pcd] capio تلفظ رأی
02/04/2012 BioMérieux [fr] BioMérieux تلفظ رأی
02/04/2012 Pierre DE COUBERTIN [fr] Pierre DE COUBERTIN تلفظ رأی
02/04/2012 caligráfico [es] caligráfico تلفظ رأی
02/04/2012 Sant-Estève [frp] Sant-Estève تلفظ رأی
02/04/2012 Eurasie [fr] Eurasie تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

nooly تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 12

واژگان افزوده شده: 1

نمایش ها: 4.727


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 23.835

مکان بر اساس تلفظ ها: 10.025