کلمات تلفظ شده توسط njim در فورو صفحه 7.

کاربر: njim ويراستار فوروو مشترک تلفظ های njim شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
03/03/2013 [wuu] 槳 تلفظ رأی
03/03/2013 樹木 [wuu] 樹木 تلفظ رأی
03/03/2013 [wuu] 趣 تلفظ رأی
03/03/2013 [wuu] 笋 تلفظ رأی
03/03/2013 夾谷 [wuu] 夾谷 تلفظ رأی
03/03/2013 輪著 [wuu] 輪著 تلفظ رأی
03/03/2013 人參 [wuu] 人參 تلفظ رأی
02/03/2013 [wuu] 赫 تلفظ رأی
02/03/2013 馿 [wuu] 馿 تلفظ رأی
02/03/2013 [wuu] 鈩 تلفظ رأی
02/03/2013 [wuu] 鈁 تلفظ رأی
02/03/2013 [wuu] 钬 تلفظ رأی
02/03/2013 赫尔辛基 [wuu] 赫尔辛基 تلفظ رأی
02/03/2013 聋【彭耳】 [wuu] 聋【彭耳】 تلفظ رأی
02/03/2013 燂药 [wuu] 燂药 تلفظ رأی
02/03/2013 [wuu] 臨 تلفظ رأی
02/03/2013 [wuu] 嵊 تلفظ رأی
02/03/2013 [wuu] 暨 تلفظ رأی
02/03/2013 [wuu] 濟 تلفظ رأی
02/03/2013 [wuu] 濱 تلفظ رأی
02/03/2013 [wuu] 諸 تلفظ رأی
02/03/2013 [wuu] 巖 تلفظ رأی
02/03/2013 [wuu] 瀋 تلفظ رأی
02/03/2013 [wuu] 鬚 تلفظ رأی
02/03/2013 [wuu] 鰍 تلفظ رأی
02/03/2013 [wuu] 頌 تلفظ رأی
02/03/2013 [wuu] 泉 تلفظ رأی
02/03/2013 [wuu] 鮫 تلفظ رأی
02/03/2013 [wuu] 撣 تلفظ رأی
02/03/2013 [wuu] 鱗 تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

hi everyone, I'm interested in language evolution.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: چين

njim تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 4.129 (3 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 6.501

رأی ها: 4 رأی

نمایش ها: 71.702


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 57

مکان بر اساس تلفظ ها: 76