کلمات تلفظ شده توسط ninjacell در فورو صفحه 9.

کاربر: ninjacell ويراستار فوروو مشترک تلفظ های ninjacell شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
16/09/2011 Trinkwasserzubereitung [de] Trinkwasserzubereitung تلفظ 0 رأی
16/09/2011 Materialkombination [de] Materialkombination تلفظ 0 رأی
16/09/2011 belastbar [de] belastbar تلفظ 0 رأی
16/09/2011 Festkörpertheorie [de] Festkörpertheorie تلفظ 0 رأی
16/09/2011 Elektronentheorie [de] Elektronentheorie تلفظ 0 رأی
16/09/2011 Dichtefunktionaltheorie [de] Dichtefunktionaltheorie تلفظ 0 رأی
16/09/2011 Sprachdaten [de] Sprachdaten تلفظ 0 رأی
16/09/2011 metasprachlich [de] metasprachlich تلفظ 0 رأی
16/09/2011 Akademikerfamilie [de] Akademikerfamilie تلفظ 0 رأی
16/09/2011 Akademikerbund [de] Akademikerbund تلفظ 0 رأی
16/09/2011 Herkunftsfamilie [de] Herkunftsfamilie تلفظ 0 رأی
16/09/2011 Terminplan [de] Terminplan تلفظ 0 رأی
07/09/2011 Eisschokolade [de] Eisschokolade تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/09/2011 Waschmaschinenfüllung [de] Waschmaschinenfüllung تلفظ 0 رأی
07/09/2011 Weltmeisterschaftsfinale [de] Weltmeisterschaftsfinale تلفظ 0 رأی
07/09/2011 Mittellosigkeit [de] Mittellosigkeit تلفظ 0 رأی
07/09/2011 Trauerkleid [de] Trauerkleid تلفظ 0 رأی
07/09/2011 Trauerkleidung [de] Trauerkleidung تلفظ 0 رأی
07/09/2011 Talentbeobachter [de] Talentbeobachter تلفظ 0 رأی
07/09/2011 Keksladen [de] Keksladen تلفظ 0 رأی
07/09/2011 Medikamentencocktail [de] Medikamentencocktail تلفظ 0 رأی
07/09/2011 Drehgelenk [de] Drehgelenk تلفظ 0 رأی
07/09/2011 Religionsfest [de] Religionsfest تلفظ 0 رأی
07/09/2011 Zierdecke [de] Zierdecke تلفظ 0 رأی
07/09/2011 Wasserfahrzeug [de] Wasserfahrzeug تلفظ 0 رأی
07/09/2011 Feuerwerkskörpersortiment [de] Feuerwerkskörpersortiment تلفظ 0 رأی
27/07/2011 Wandfläche [de] Wandfläche تلفظ 0 رأی
27/07/2011 Deckenfläche [de] Deckenfläche تلفظ 0 رأی
27/07/2011 wasserdampfdurchlässig [de] wasserdampfdurchlässig تلفظ 0 رأی
27/07/2011 Medienkunde [de] Medienkunde تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: اتریش

ninjacell تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 2.973 (511 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 95

رأی ها: 532 رأی

نمایش ها: 57.544


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.160

مکان بر اساس تلفظ ها: 109