کلمات تلفظ شده توسط ninjacell در فورو صفحه 6.

کاربر: ninjacell ويراستار فوروو مشترک تلفظ های ninjacell شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
26/11/2011 Sozialpädagogin [de] Sozialpädagogin تلفظ رأی
26/11/2011 Kurzroman [de] Kurzroman تلفظ رأی
26/11/2011 Extrazimmer [de] Extrazimmer تلفظ رأی
26/11/2011 scharlachrot [de] scharlachrot تلفظ رأی
21/11/2011 Pyjamas [de] Pyjamas تلفظ رأی
20/11/2011 Kreischalarm [de] Kreischalarm تلفظ رأی
20/11/2011 Abbruchkosten [de] Abbruchkosten تلفظ رأی
20/11/2011 Einschulungstest [de] Einschulungstest تلفظ رأی
20/11/2011 Vermögensgegenstände [de] Vermögensgegenstände تلفظ رأی
20/11/2011 kapitalmarktorientiert [de] kapitalmarktorientiert تلفظ رأی
20/11/2011 Fachportal [de] Fachportal تلفظ رأی
20/11/2011 Aktivierungsgebot [de] Aktivierungsgebot تلفظ رأی
20/11/2011 Anschaffungspreis [de] Anschaffungspreis تلفظ رأی
20/11/2011 bebildert [de] bebildert تلفظ رأی
20/11/2011 Patchworkfamilie [de] Patchworkfamilie تلفظ رأی
20/11/2011 Tippfehler [de] Tippfehler تلفظ رأی
01/10/2011 Billigkonkurrenz [de] Billigkonkurrenz تلفظ رأی
01/10/2011 Steuerelektronik [de] Steuerelektronik تلفظ رأی
01/10/2011 Scheinwerfergehäuse [de] Scheinwerfergehäuse تلفظ رأی
01/10/2011 Innenabmessung [de] Innenabmessung تلفظ رأی
01/10/2011 Fahrbahnhaftung [de] Fahrbahnhaftung تلفظ رأی
01/10/2011 Beschleunigungsdiagramm [de] Beschleunigungsdiagramm تلفظ رأی
01/10/2011 Erdbeschleunigung [de] Erdbeschleunigung تلفظ رأی
01/10/2011 Beschleunigungsrückführung [de] Beschleunigungsrückführung تلفظ رأی
01/10/2011 Beschleunigungslinie [de] Beschleunigungslinie تلفظ رأی
01/10/2011 Beschleunigungsmessung [de] Beschleunigungsmessung تلفظ رأی
01/10/2011 unanschaulich [de] unanschaulich تلفظ رأی
01/10/2011 denkerisch [de] denkerisch تلفظ رأی
01/10/2011 Abstraktionsprozess [de] Abstraktionsprozess تلفظ رأی
01/10/2011 Abstraktionstheorie [de] Abstraktionstheorie تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: اتریش

ninjacell تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 2.973 (511 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 95

رأی ها: 532 رأی

نمایش ها: 57.392


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.160

مکان بر اساس تلفظ ها: 109