کلمات تلفظ شده توسط nhuber در فورو

کاربر: nhuber مشترک تلفظ های nhuber شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
11/05/2009 следили [ru] следили تلفظ رأی
11/05/2009 шпиона [ru] шпиона تلفظ رأی
11/05/2009 механического [ru] механического تلفظ رأی
11/05/2009 прикрепляли [ru] прикрепляли تلفظ رأی
11/05/2009 выпускали [ru] выпускали تلفظ رأی
11/05/2009 создавали [ru] создавали تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/05/2009 принимая [ru] принимая تلفظ رأی
11/05/2009 ошибался [ru] ошибался تلفظ رأی
11/05/2009 нормальным [ru] нормальным تلفظ رأی
11/05/2009 крылась [ru] крылась تلفظ رأی
11/05/2009 искусственных [ru] искусственных تلفظ رأی
11/05/2009 подозревая [ru] подозревая تلفظ رأی
11/05/2009 сколькими [ru] сколькими تلفظ رأی
11/05/2009 выполняя [ru] выполняя تلفظ رأی
11/05/2009 похожих [ru] похожих تلفظ رأی
11/05/2009 искусная [ru] искусная تلفظ رأی
11/05/2009 глупой [ru] глупой تلفظ رأی
11/05/2009 умную [ru] умную تلفظ رأی
11/05/2009 андроидов [ru] андроидов تلفظ رأی
11/05/2009 наделив [ru] наделив تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/05/2009 искусственного [ru] искусственного تلفظ رأی
09/05/2009 дорос [ru] дорос تلفظ رأی
09/05/2009 владели [ru] владели تلفظ رأی
09/05/2009 техники [ru] техники تلفظ رأی
09/05/2009 химических [ru] химических تلفظ رأی
09/05/2009 горстки [ru] горстки تلفظ رأی
09/05/2009 созданным [ru] созданным تلفظ رأی
09/05/2009 андроидом [ru] андроидом تلفظ رأی
09/05/2009 высится [ru] высится تلفظ رأی
09/05/2009 андроиды [ru] андроиды تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: روسیه

nhuber تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 355 (27 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 28 رأی

نمایش ها: 9.511


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 692