کلمات تلفظ شده توسط mzvetina در فورو

کاربر: mzvetina مشترک تلفظ های mzvetina شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
28/01/2012 Jane Doe [en] Jane Doe تلفظ رأی
28/01/2012 antacid [en] antacid تلفظ رأی
28/01/2012 verified [en] verified تلفظ رأی
28/01/2012 motherese [en] motherese تلفظ رأی
28/01/2012 World trade organization [en] World trade organization تلفظ 1 رأی
28/01/2012 supplicant [en] supplicant تلفظ رأی
28/01/2012 press ahead [en] press ahead تلفظ رأی
28/01/2012 unwary [en] unwary تلفظ رأی
28/01/2012 scantily [en] scantily تلفظ رأی
28/01/2012 undercover [en] undercover تلفظ رأی
28/01/2012 stylize [en] stylize تلفظ رأی
28/01/2012 Queenie [en] Queenie تلفظ رأی
28/01/2012 Bill Wambsganss [en] Bill Wambsganss تلفظ رأی
28/01/2012 dispersity [en] dispersity تلفظ رأی
28/01/2012 Gilgamesh [en] Gilgamesh تلفظ رأی
28/01/2012 bulbaceous [en] bulbaceous تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

mzvetina تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 16

واژگان افزوده شده: 3

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 2.069


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 12.817

مکان بر اساس تلفظ ها: 8.508