کلماتی که mzvetina در فوروو تلفظ کرده

کاربر: mzvetina مشترک تلفظ‌های mzvetina شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/01/2012 Jane Doe [en] Jane Doe تلفظ 0 رأی
28/01/2012 antacid [en] antacid تلفظ 0 رأی
28/01/2012 verified [en] verified تلفظ 0 رأی
28/01/2012 motherese [en] motherese تلفظ 0 رأی
28/01/2012 World trade organization [en] World trade organization تلفظ 1 رأی
28/01/2012 supplicant [en] supplicant تلفظ 0 رأی
28/01/2012 press ahead [en] press ahead تلفظ 1 رأی
28/01/2012 unwary [en] unwary تلفظ 0 رأی
28/01/2012 scantily [en] scantily تلفظ 0 رأی
28/01/2012 undercover [en] undercover تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
28/01/2012 stylize [en] stylize تلفظ 0 رأی
28/01/2012 Queenie [en] Queenie تلفظ 0 رأی
28/01/2012 Bill Wambsganss [en] Bill Wambsganss تلفظ 0 رأی
28/01/2012 dispersity [en] dispersity تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/01/2012 Gilgamesh [en] Gilgamesh تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/01/2012 bulbaceous [en] bulbaceous تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

mzvetina تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 16 (3 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 3

رأی‌ها: 5 رأی

نمایش‌ها: 5.551


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 14.851

مکان بر اساس تلفظ ها: 10.368