کلماتی که mystic33 در فوروو تلفظ کرده

کاربر: mystic33 مشترک تلفظ‌های mystic33 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/02/2012 tôt ou tard [fr] tôt ou tard تلفظ 1 رأی
21/02/2012 dur [fr] dur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/02/2012 vidéo [fr] vidéo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/02/2012 Les enfants [fr] Les enfants تلفظ 0 رأی
21/02/2012 jusqu'aux [fr] jusqu'aux تلفظ 0 رأی
21/02/2012 la Suède [fr] la Suède تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/02/2012 frimeuse [fr] frimeuse تلفظ 0 رأی
18/02/2012 continuum [fr] continuum تلفظ 0 رأی
18/02/2012 s'amuse-t-il [fr] s'amuse-t-il تلفظ 0 رأی
18/02/2012 en aucun cas [fr] en aucun cas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/02/2012 l'école [fr] l'école تلفظ 0 رأی
17/02/2012 école [fr] école تلفظ 0 رأی
17/02/2012 ennuyeux [fr] ennuyeux تلفظ 2 رأی
17/02/2012 est-ce que [fr] est-ce que تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/02/2012 Fait [fr] Fait تلفظ 1 رأی
17/02/2012 Un bon vin blanc [fr] Un bon vin blanc تلفظ -1 رأی
17/02/2012 brun [fr] brun تلفظ 0 رأی
17/02/2012 bidule [fr] bidule تلفظ 0 رأی
17/02/2012 comment allez-vous ? [fr] comment allez-vous ? تلفظ 0 رأی
17/02/2012 Sarkozy [fr] Sarkozy تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

mystic33 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 20 (5 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 5

رأی‌ها: 8 رأی

نمایش‌ها: 7.923


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 9.559

مکان بر اساس تلفظ ها: 8.950