کلماتی که muriel در فوروو تلفظ کرده

کاربر: muriel مشترک تلفظ‌های muriel شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/11/2008 Roubaix [fr] Roubaix تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 paris-roubaix [fr] paris-roubaix تلفظ 0 رأی
03/11/2008 Tour de France [fr] Tour de France تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 connard [fr] connard تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 paisiblement [fr] paisiblement تلفظ 0 رأی
03/11/2008 fier [fr] fier تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 enseigne [fr] enseigne تلفظ 0 رأی
03/11/2008 polysémie [fr] polysémie تلفظ 0 رأی
03/11/2008 poignée [fr] poignée تلفظ 0 رأی
03/11/2008 Chabot [fr] Chabot تلفظ 0 رأی
03/11/2008 Pinot meunier [fr] Pinot meunier تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 montagne [fr] montagne تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 étudiante [fr] étudiante تلفظ 0 رأی
03/11/2008 professeur [fr] professeur تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 juin [fr] juin تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 gauche [fr] gauche تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 dîne [fr] dîne تلفظ 0 رأی
03/11/2008 Beaune [fr] Beaune تلفظ 0 رأی
03/11/2008 Desnos [fr] Desnos تلفظ 0 رأی
03/11/2008 Appert [fr] Appert تلفظ 0 رأی
03/11/2008 facile [fr] facile تلفظ 1 رأی
03/11/2008 ce matin [fr] ce matin تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 Eto'o [fr] Eto'o تلفظ 0 رأی
03/11/2008 cliché [fr] cliché تلفظ 2 رأی
03/11/2008 deviens [fr] deviens تلفظ -1 رأی
03/11/2008 Poincaré [fr] Poincaré تلفظ 0 رأی
03/11/2008 élèves [fr] élèves تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 dernier [fr] dernier تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 Boucheron [fr] Boucheron تلفظ 0 رأی
03/11/2008 bouteille [fr] bouteille تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

muriel تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 43 (16 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2

رأی‌ها: 18 رأی

نمایش‌ها: 18.383


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 21.895

مکان بر اساس تلفظ ها: 5.109