کلمات تلفظ شده توسط muriel در فورو

کاربر: muriel مشترک تلفظ های muriel شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
03/11/2008 Roubaix [fr] Roubaix تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 paris-roubaix [fr] paris-roubaix تلفظ رأی
03/11/2008 Tour de France [fr] Tour de France تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 connard [fr] connard تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 paisiblement [fr] paisiblement تلفظ رأی
03/11/2008 fier [fr] fier تلفظ رأی
03/11/2008 enseigne [fr] enseigne تلفظ رأی
03/11/2008 polysémie [fr] polysémie تلفظ رأی
03/11/2008 poignée [fr] poignée تلفظ رأی
03/11/2008 Chabot [fr] Chabot تلفظ رأی
03/11/2008 Pinot meunier [fr] Pinot meunier تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 montagne [fr] montagne تلفظ رأی
03/11/2008 étudiante [fr] étudiante تلفظ رأی
03/11/2008 professeur [fr] professeur تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 juin [fr] juin تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 gauche [fr] gauche تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 dîne [fr] dîne تلفظ رأی
03/11/2008 Beaune [fr] Beaune تلفظ رأی
03/11/2008 Desnos [fr] Desnos تلفظ رأی
03/11/2008 Appert [fr] Appert تلفظ رأی
03/11/2008 facile [fr] facile تلفظ رأی
03/11/2008 ce matin [fr] ce matin تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 Eto'o [fr] Eto'o تلفظ رأی
03/11/2008 cliché [fr] cliché تلفظ 2 رأی
03/11/2008 deviens [fr] deviens تلفظ -1 رأی
03/11/2008 Poincaré [fr] Poincaré تلفظ رأی
03/11/2008 élèves [fr] élèves تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 dernier [fr] dernier تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 Boucheron [fr] Boucheron تلفظ رأی
03/11/2008 bouteille [fr] bouteille تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

muriel تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 43 (13 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2

رأی ها: 14 رأی

نمایش ها: 11.515


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 15.060

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.150