کلمات تلفظ شده توسط muhammetmustafa در فورو صفحه 6.

کاربر: muhammetmustafa مشترک تلفظ های muhammetmustafa شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
05/11/2011 halıcılık [tr] halıcılık تلفظ رأی
05/11/2011 hayıflanmak [tr] hayıflanmak تلفظ رأی
05/11/2011 desibel [tr] desibel تلفظ رأی
05/11/2011 evhamlanmak [tr] evhamlanmak تلفظ رأی
05/11/2011 gala [tr] gala تلفظ رأی
05/11/2011 gürleme [tr] gürleme تلفظ رأی
05/11/2011 hırpalamak [tr] hırpalamak تلفظ رأی
05/11/2011 çelişkisiz [tr] çelişkisiz تلفظ رأی
05/11/2011 dirençli [tr] dirençli تلفظ رأی
05/11/2011 gülle [tr] gülle تلفظ رأی
05/11/2011 dişsiz [tr] dişsiz تلفظ رأی
05/11/2011 beklenmedik [tr] beklenmedik تلفظ رأی
05/11/2011 denizyıldızı [tr] denizyıldızı تلفظ رأی
05/11/2011 antre [tr] antre تلفظ رأی
05/11/2011 beyazlatmak [tr] beyazlatmak تلفظ رأی
05/11/2011 inatlaşmak [tr] inatlaşmak تلفظ رأی
05/11/2011 ayaküzeri [tr] ayaküzeri تلفظ رأی
05/11/2011 heybet [tr] heybet تلفظ رأی
05/11/2011 gol [pt] gol تلفظ رأی
05/11/2011 hemoglobin [en] hemoglobin تلفظ رأی
05/11/2011 alan teorileri [tr] alan teorileri تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: بوقلمون

muhammetmustafa تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 171 (36 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 36 رأی

نمایش ها: 7.638


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.329