کلمات تلفظ شده توسط muhammetmustafa در فورو صفحه 4.

کاربر: muhammetmustafa مشترک تلفظ های muhammetmustafa شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
05/11/2011 gururlanmak [tr] gururlanmak تلفظ رأی
05/11/2011 ilerletmek [tr] ilerletmek تلفظ رأی
05/11/2011 anırmak [tr] anırmak تلفظ رأی
05/11/2011 ilerde [tr] ilerde تلفظ رأی
05/11/2011 deneyimli [tr] deneyimli تلفظ رأی
05/11/2011 değişimli [tr] değişimli تلفظ رأی
05/11/2011 element [tr] element تلفظ رأی
05/11/2011 alfabetik [tr] alfabetik تلفظ رأی
05/11/2011 gammazlamak [tr] gammazlamak تلفظ رأی
05/11/2011 arkeolojik [tr] arkeolojik تلفظ رأی
05/11/2011 annelik [tr] annelik تلفظ رأی
05/11/2011 helâk [tr] helâk تلفظ رأی
05/11/2011 erkeksi [tr] erkeksi تلفظ رأی
05/11/2011 güçlenmek [tr] güçlenmek تلفظ رأی
05/11/2011 doluşmak [tr] doluşmak تلفظ رأی
05/11/2011 ekstra [tr] ekstra تلفظ رأی
05/11/2011 acemice [tr] acemice تلفظ رأی
05/11/2011 güya [tr] güya تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 ıssız [tr] ıssız تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 hipnoz [tr] hipnoz تلفظ رأی
05/11/2011 ibraz [tr] ibraz تلفظ رأی
05/11/2011 endüstri [tr] endüstri تلفظ رأی
05/11/2011 destekli [tr] destekli تلفظ رأی
05/11/2011 his [tr] his تلفظ رأی
05/11/2011 Reha Erdem [tr] Reha Erdem تلفظ رأی
05/11/2011 Göbeklitepe [tr] Göbeklitepe تلفظ رأی
05/11/2011 halojen [tr] halojen تلفظ رأی
05/11/2011 imame [tr] imame تلفظ رأی
05/11/2011 çocuklu [tr] çocuklu تلفظ رأی
05/11/2011 gişe [tr] gişe تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: بوقلمون

muhammetmustafa تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 171 (36 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 36 رأی

نمایش ها: 7.628


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.328