کلمات تلفظ شده توسط muhammetmustafa در فورو صفحه 2.

کاربر: muhammetmustafa مشترک تلفظ های muhammetmustafa شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
05/11/2011 çarptırmak [tr] çarptırmak تلفظ رأی
05/11/2011 gösterim [tr] gösterim تلفظ رأی
05/11/2011 iffetsiz [tr] iffetsiz تلفظ رأی
05/11/2011 baz [tr] baz تلفظ رأی
05/11/2011 esir [tr] esir تلفظ رأی
05/11/2011 gecikmek [tr] gecikmek تلفظ رأی
05/11/2011 huysuzca [tr] huysuzca تلفظ رأی
05/11/2011 ıslah [tr] ıslah تلفظ رأی
05/11/2011 dekont [tr] dekont تلفظ رأی
05/11/2011 hırlamak [tr] hırlamak تلفظ رأی
05/11/2011 hiddet [tr] hiddet تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 halletmek [tr] halletmek تلفظ رأی
05/11/2011 ekonometri [tr] ekonometri تلفظ رأی
05/11/2011 bahçeli [tr] bahçeli تلفظ رأی
05/11/2011 daimî [tr] daimî تلفظ رأی
05/11/2011 ekseri [tr] ekseri تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 ibaret [tr] ibaret تلفظ رأی
05/11/2011 dönüşümlü [tr] dönüşümlü تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 güreş [tr] güreş تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 boğuntu [tr] boğuntu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 çıldırtmak [tr] çıldırtmak تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 hidrojen [tr] hidrojen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 hallice [tr] hallice تلفظ رأی
05/11/2011 iletişim [tr] iletişim تلفظ رأی
05/11/2011 homojen [tr] homojen تلفظ رأی
05/11/2011 alçaltıcı [tr] alçaltıcı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 ışıkçı [tr] ışıkçı تلفظ رأی
05/11/2011 alışkanlık [tr] alışkanlık تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 çekyat [tr] çekyat تلفظ رأی
05/11/2011 düello [tr] düello تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: بوقلمون

muhammetmustafa تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 171 (36 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 36 رأی

نمایش ها: 7.662


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.328