کلمات تلفظ شده توسط mrilke در فورو صفحه 3.

کاربر: mrilke مشترک تلفظ های mrilke شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
18/11/2010 mais [pt] mais تلفظ 0 رأی
18/11/2010 nunca [pt] nunca تلفظ رأی
18/11/2010 sempre [pt] sempre تلفظ 1 رأی
18/11/2010 cor-de-rosa [pt] cor-de-rosa تلفظ رأی
18/11/2010 laranja [pt] laranja تلفظ 1 رأی
18/11/2010 de nada [pt] de nada تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
18/11/2010 João [pt] João تلفظ رأی
18/11/2010 encarnado [pt] encarnado تلفظ 1 رأی
18/11/2010 vermelho [pt] vermelho تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/11/2010 amarelo [pt] amarelo تلفظ رأی
18/11/2010 verde [pt] verde تلفظ -1 رأی
18/11/2010 branco [pt] branco تلفظ رأی
18/11/2010 azul [pt] azul تلفظ 1 رأی
18/11/2010 casa [pt] casa تلفظ رأی
18/11/2010 Português [pt] Português تلفظ 2 رأی
18/11/2010 Quero [pt] Quero تلفظ رأی
18/11/2010 SIM [pt] SIM تلفظ 1 رأی
18/11/2010 não [pt] não تلفظ رأی
18/11/2010 obrigada [pt] obrigada تلفظ رأی
18/11/2010 obrigado [pt] obrigado تلفظ -2 رأی
18/11/2010 muito obrigado [pt] muito obrigado تلفظ -1 رأی
18/11/2010 coração [pt] coração تلفظ رأی
18/11/2010 Portugal [pt] Portugal تلفظ -1 رأی
18/11/2010 domingo [pt] domingo تلفظ رأی
18/11/2010 sábado [pt] sábado تلفظ رأی
18/11/2010 cantei [pt] cantei تلفظ رأی
18/11/2010 ONTEM [pt] ONTEM تلفظ رأی
18/11/2010 hoje [pt] hoje تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
18/11/2010 amanhã [pt] amanhã تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
18/11/2010 chorar [pt] chorar تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: پرتغال

mrilke تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 92 (9 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 25 رأی

نمایش ها: 12.999


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.268