کلمات تلفظ شده توسط mrilke در فورو

کاربر: mrilke مشترک تلفظ های mrilke شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
18/11/2010 mundo [pt] mundo تلفظ رأی
18/11/2010 como [pt] como تلفظ رأی
18/11/2010 família [pt] família تلفظ رأی
18/11/2010 irmã [pt] irmã تلفظ رأی
18/11/2010 irmão [pt] irmão تلفظ رأی
18/11/2010 mãe [pt] mãe تلفظ رأی
18/11/2010 pai [pt] pai تلفظ رأی
18/11/2010 filho [pt] filho تلفظ رأی
18/11/2010 filha [pt] filha تلفظ رأی
18/11/2010 filha da puta [pt] filha da puta تلفظ رأی
18/11/2010 puta que pariu [pt] puta que pariu تلفظ 2 رأی
18/11/2010 puta [pt] puta تلفظ 1 رأی
18/11/2010 merda [pt] merda تلفظ رأی
18/11/2010 ano [pt] ano تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/11/2010 Natal [pt] Natal تلفظ 1 رأی
18/11/2010 perfeito [pt] perfeito تلفظ رأی
18/11/2010 és [pt] és تلفظ رأی
18/11/2010 sou [pt] sou تلفظ 1 رأی
18/11/2010 tu [pt] tu تلفظ رأی
18/11/2010 pessoa [pt] pessoa تلفظ رأی
18/11/2010 Bairro Alto [pt] Bairro Alto تلفظ رأی
18/11/2010 agora [pt] agora تلفظ رأی
18/11/2010 quando [pt] quando تلفظ رأی
18/11/2010 dez [pt] dez تلفظ 1 رأی
18/11/2010 9 - nove [pt] 9 - nove تلفظ رأی
18/11/2010 oito [pt] oito تلفظ رأی
18/11/2010 sete [pt] sete تلفظ رأی
18/11/2010 6 - seis [pt] 6 - seis تلفظ رأی
18/11/2010 5 - cinco [pt] 5 - cinco تلفظ رأی
18/11/2010 4 - quatro [pt] 4 - quatro تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: پرتغال

mrilke تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 92 (9 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 25 رأی

نمایش ها: 12.927


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.249