کلماتی که moyabean در فوروو تلفظ کرده

کاربر: moyabean مشترک تلفظ‌های moyabean شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/10/2010 roof [en] roof تلفظ 0 رأی
28/10/2010 farmer [en] farmer تلفظ 3 رأی
28/10/2010 journalist [en] journalist تلفظ 3 رأی
28/10/2010 Spiderman [en] Spiderman تلفظ 0 رأی
28/10/2010 Latham [en] Latham تلفظ 0 رأی
28/10/2010 Albany [en] Albany تلفظ -1 رأی
28/10/2010 love story [en] love story تلفظ 0 رأی
28/10/2010 cybernetics [en] cybernetics تلفظ 0 رأی
28/10/2010 time immemorial [en] time immemorial تلفظ 0 رأی
28/10/2010 human nature [en] human nature تلفظ 0 رأی
28/10/2010 for heaven's sake [en] for heaven's sake تلفظ 0 رأی
28/10/2010 scarlet woman [en] scarlet woman تلفظ 0 رأی
28/10/2010 ivory tower [en] ivory tower تلفظ 1 رأی
28/10/2010 recombination [en] recombination تلفظ 0 رأی
28/10/2010 run out of time [en] run out of time تلفظ 0 رأی
28/10/2010 broke off [en] broke off تلفظ 0 رأی
28/10/2010 brought up [en] brought up تلفظ 0 رأی
28/10/2010 bring in [en] bring in تلفظ 0 رأی
28/10/2010 sandblast [en] sandblast تلفظ 0 رأی
28/10/2010 reciprocality [en] reciprocality تلفظ 0 رأی
28/10/2010 Undaunted [en] Undaunted تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

moyabean تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 21

واژگان افزوده شده: 1

رأی‌ها: 4 رأی

نمایش‌ها: 7.087


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 31.946

مکان بر اساس تلفظ ها: 8.570