کلمات تلفظ شده توسط moyabean در فورو

کاربر: moyabean مشترک تلفظ های moyabean شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
28/10/2010 roof [en] roof تلفظ 0 رأی
28/10/2010 farmer [en] farmer تلفظ 2 رأی
28/10/2010 journalist [en] journalist تلفظ 3 رأی
28/10/2010 Spiderman [en] Spiderman تلفظ رأی
28/10/2010 Latham [en] Latham تلفظ رأی
28/10/2010 Albany [en] Albany تلفظ رأی
28/10/2010 love story [en] love story تلفظ رأی
28/10/2010 cybernetics [en] cybernetics تلفظ رأی
28/10/2010 time immemorial [en] time immemorial تلفظ رأی
28/10/2010 human nature [en] human nature تلفظ رأی
28/10/2010 for heaven's sake [en] for heaven's sake تلفظ رأی
28/10/2010 scarlet woman [en] scarlet woman تلفظ رأی
28/10/2010 ivory tower [en] ivory tower تلفظ رأی
28/10/2010 recombination [en] recombination تلفظ رأی
28/10/2010 run out of time [en] run out of time تلفظ رأی
28/10/2010 broke off [en] broke off تلفظ رأی
28/10/2010 brought up [en] brought up تلفظ رأی
28/10/2010 bring in [en] bring in تلفظ رأی
28/10/2010 bring it forward [en] bring it forward تلفظ رأی
28/10/2010 sandblast [en] sandblast تلفظ رأی
28/10/2010 reciprocality [en] reciprocality تلفظ رأی
28/10/2010 Undaunted [en] Undaunted تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

moyabean تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 22

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 3 رأی

نمایش ها: 4.965


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 22.459

مکان بر اساس تلفظ ها: 6.816