کلماتی که mooncow برای تلفظ در فوروو افزوده

کاربر: mooncow مشترک تلفظ‌های mooncow شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
28/02/2011 consummate (adjective) [en] consummate (adjective) تلفظ توسط Martaah
11/02/2011 avenaceous [en] avenaceous تلفظ توسط vtsoar
11/02/2011 avifauna [en] avifauna تلفظ 0 رأی
11/02/2011 auger [en] auger تلفظ 0 رأی
11/02/2011 auscultation [en] auscultation تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/02/2011 attainder [en] attainder تلفظ توسط migueld
11/02/2011 argufy [en] argufy تلفظ 0 رأی
11/02/2011 argy-bargy [en] argy-bargy تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/02/2011 armillary [en] armillary تلفظ 0 رأی
11/02/2011 astraphobia [en] astraphobia تلفظ 0 رأی
11/02/2011 atlantean [en] atlantean تلفظ 0 رأی
11/02/2011 argosy [en] argosy تلفظ 0 رأی
11/02/2011 appanage [en] appanage تلفظ 0 رأی
11/02/2011 archimage [en] archimage تلفظ 0 رأی
11/02/2011 arctophile [en] arctophile تلفظ 0 رأی
11/02/2011 areology [en] areology تلفظ 0 رأی
11/02/2011 annalist [en] annalist تلفظ توسط Scrybler
11/02/2011 anonym [en] anonym تلفظ 1 رأی
11/02/2011 anthroponym [en] anthroponym تلفظ 0 رأی
11/02/2011 antiphony [en] antiphony تلفظ 0 رأی
11/02/2011 antiphrasis [en] antiphrasis تلفظ 0 رأی
11/02/2011 antitussive [en] antitussive تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/02/2011 animatronics [en] animatronics تلفظ 0 رأی
11/02/2011 amphibology [en] amphibology تلفظ 0 رأی
11/02/2011 anabasis [en] anabasis تلفظ توسط mforster1uk
11/02/2011 anabiosis [en] anabiosis تلفظ 0 رأی
11/02/2011 analects [en] analects تلفظ 0 رأی
11/02/2011 analphabetic [en] analphabetic تلفظ 0 رأی
11/02/2011 androcracy [en] androcracy تلفظ توسط wordfactory
11/02/2011 anecdotage [en] anecdotage تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

mooncow تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 8.673 (1.824 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 7.023

رأی‌ها: 2.204 رأی

نمایش‌ها: 360.361


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 68

مکان بر اساس تلفظ ها: 46