کلمات تلفظ شده توسط mlsantos در فورو

کاربر: mlsantos مشترک تلفظ های mlsantos شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
31/07/2009 agigantada [es] agigantada تلفظ رأی
31/07/2009 cabezota [es] cabezota تلفظ رأی
31/07/2009 alborotar [es] alborotar تلفظ رأی
31/07/2009 enredadera [es] enredadera تلفظ رأی
31/07/2009 estrépito [es] estrépito تلفظ 1 رأی
31/07/2009 invierno [es] invierno تلفظ -1 رأی
31/07/2009 roble [es] roble تلفظ رأی
14/07/2009 todo [es] todo تلفظ رأی
14/07/2009 atrevido [es] atrevido تلفظ رأی
14/07/2009 alabastrino [es] alabastrino تلفظ رأی
14/07/2009 brocal [es] brocal تلفظ رأی
14/07/2009 ciudadela [es] ciudadela تلفظ رأی
14/07/2009 terribles [es] terribles تلفظ رأی
14/07/2009 salamandra [es] salamandra تلفظ 2 رأی
14/07/2009 aljibe [es] aljibe تلفظ رأی
14/07/2009 cristales [es] cristales تلفظ رأی
08/07/2009 contagiado [es] contagiado تلفظ رأی
08/07/2009 auroras [es] auroras تلفظ رأی
08/07/2009 arrebolados [es] arrebolados تلفظ رأی
08/07/2009 alborozo [es] alborozo تلفظ رأی
08/07/2009 declinaba [es] declinaba تلفظ رأی
08/07/2009 pauta [es] pauta تلفظ رأی
08/07/2009 treinta [es] treinta تلفظ رأی
08/07/2009 baile [es] baile تلفظ رأی
08/07/2009 cuidados [es] cuidados تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/07/2009 acuoso [es] acuoso تلفظ رأی
08/07/2009 tregua [es] tregua تلفظ رأی
08/07/2009 labio [es] labio تلفظ رأی
08/07/2009 viaje [es] viaje تلفظ رأی
08/07/2009 fauna [es] fauna تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

mlsantos تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 44 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 3 رأی

نمایش ها: 5.702


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.078