کلماتی که mlaurita در فوروو تلفظ کرده

کاربر: mlaurita مشترک تلفظ‌های mlaurita شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/01/2011 ortopédico [es] ortopédico تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/01/2011 vallenato [es] vallenato تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/01/2011 Nariño [es] Nariño تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/01/2011 Arauca [es] Arauca تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/12/2010 alcaloide [es] alcaloide تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
21/12/2010 Chiclana [es] Chiclana تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/12/2010 entrepuente [es] entrepuente تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/12/2010 cometida [es] cometida تلفظ 1 رأی
21/12/2010 Fabricio [es] Fabricio تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/12/2010 valerosa [es] valerosa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/12/2010 conquistada [es] conquistada تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/12/2010 compadecer [es] compadecer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/12/2010 trapos [es] trapos تلفظ 1 رأی
20/12/2010 versos [es] versos تلفظ 0 رأی
20/12/2010 repetidas [es] repetidas تلفظ 0 رأی
20/12/2010 sustentar [es] sustentar تلفظ 0 رأی
20/12/2010 estampidos [es] estampidos تلفظ 0 رأی
20/12/2010 semblantes [es] semblantes تلفظ 0 رأی
20/12/2010 paisanos [es] paisanos تلفظ 0 رأی
20/12/2010 vistos [es] vistos تلفظ 0 رأی
20/12/2010 sobreseer [es] sobreseer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/12/2010 tremenda [es] tremenda تلفظ 0 رأی
20/12/2010 seria [es] seria تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/12/2010 uniformes [es] uniformes تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/12/2010 vestidas [es] vestidas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/12/2010 tintas [es] tintas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/12/2010 Baltasar [es] Baltasar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/12/2010 Echeverría [es] Echeverría تلفظ 0 رأی
16/12/2010 antropomorfa [es] antropomorfa تلفظ 1 رأی
16/12/2010 fútbol [es] fútbol تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

Diseñadora, amante de la diversidad de las lenguas // Designer, languaje diversity lover

Hablo español, ingles y actualmente estoy aprendiendo frances // I speak spanish, english and i´m currently learning french.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: آرژانتین

mlaurita تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 58 (24 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2

رأی‌ها: 32 رأی

نمایش‌ها: 11.454


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 19.799

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.017