کلماتی که mforster1uk در فوروو تلفظ کرده

کاربر: mforster1uk مشترک تلفظ‌های mforster1uk شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/06/2015 scone [en] scone تلفظ 0 رأی
13/04/2015 Yeo [en] Yeo تلفظ 0 رأی
13/04/2015 bona fide [en] bona fide تلفظ 0 رأی
13/04/2015 sergeant [en] sergeant تلفظ 0 رأی
13/04/2015 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ 0 رأی
13/04/2015 fleur de lys [en] fleur de lys تلفظ 0 رأی
13/04/2015 apriorism [en] apriorism تلفظ 0 رأی
13/04/2015 gawne [en] gawne تلفظ 0 رأی
13/04/2015 Holmes [en] Holmes تلفظ 0 رأی
13/04/2015 enzootic [en] enzootic تلفظ 0 رأی
13/04/2015 Creswick [en] Creswick تلفظ 0 رأی
13/04/2015 Rachel Weisz [en] Rachel Weisz تلفظ 0 رأی
13/04/2015 online [en] online تلفظ 0 رأی
13/04/2015 Phantom Menace [en] Phantom Menace تلفظ 0 رأی
13/04/2015 Matt Groening [en] Matt Groening تلفظ 0 رأی
13/04/2015 Charles Stewart Parnell [en] Charles Stewart Parnell تلفظ 0 رأی
13/04/2015 Mekong [en] Mekong تلفظ 0 رأی
13/04/2015 Caribbean Sea [en] Caribbean Sea تلفظ 0 رأی
13/04/2015 day out [en] day out تلفظ 0 رأی
13/04/2015 fonsecaea [en] fonsecaea تلفظ 0 رأی
13/04/2015 Aberavon [en] Aberavon تلفظ 0 رأی
13/04/2015 Babergh [en] Babergh تلفظ 0 رأی
13/04/2015 Micheldever [en] Micheldever تلفظ 0 رأی
13/04/2015 jachin [en] jachin تلفظ 0 رأی
13/04/2015 phrygian [en] phrygian تلفظ 0 رأی
13/04/2015 Supraglottal [en] Supraglottal تلفظ 0 رأی
13/04/2015 Turcophobia [en] Turcophobia تلفظ 0 رأی
13/04/2015 Cretans [en] Cretans تلفظ 0 رأی
13/04/2015 batch distillation [en] batch distillation تلفظ 1 رأی
05/01/2015 dematiaceous [en] dematiaceous تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

mforster1uk تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 374 (11 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 32

رأی‌ها: 50 رأی

نمایش‌ها: 20.480


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 2.999

مکان بر اساس تلفظ ها: 825