کلماتی که mforster1uk در فوروو تلفظ کرده

کاربر: mforster1uk مشترک تلفظ‌های mforster1uk شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/01/2015 fonsecaea [en] fonsecaea تلفظ 0 رأی
05/01/2015 dematiaceous [en] dematiaceous تلفظ 0 رأی
05/01/2015 Pyrenean [en] Pyrenean تلفظ 0 رأی
05/01/2015 STD [en] STD تلفظ 0 رأی
05/01/2015 Lycius [en] Lycius تلفظ 1 رأی
05/01/2015 Lena Headey [en] Lena Headey تلفظ 0 رأی
05/01/2015 dead cert [en] dead cert تلفظ 0 رأی
05/01/2015 day out [en] day out تلفظ -1 رأی
05/01/2015 fibs [en] fibs تلفظ 0 رأی
05/01/2015 Sissy Jupe [en] Sissy Jupe تلفظ 0 رأی
24/11/2014 Coxhoe [en] Coxhoe تلفظ 0 رأی
24/11/2014 Lewes Lewknor [en] Lewes Lewknor تلفظ 0 رأی
24/11/2014 IAEA [en] IAEA تلفظ 0 رأی
24/11/2014 Tolleshunt Knights [en] Tolleshunt Knights تلفظ 0 رأی
24/11/2014 mitigating [en] mitigating تلفظ 0 رأی
24/11/2014 Caribbean Sea [en] Caribbean Sea تلفظ -1 رأی
10/02/2014 erica jong [en] erica jong تلفظ 0 رأی
10/02/2014 Villiers [en] Villiers تلفظ 0 رأی
10/02/2014 George Villiers Buckingham [en] George Villiers Buckingham تلفظ 0 رأی
20/01/2014 mekong [en] mekong تلفظ -1 رأی
04/01/2014 Julianna Pillemer [en] Julianna Pillemer تلفظ 0 رأی
04/01/2014 John Demarest Bryant [en] John Demarest Bryant تلفظ 0 رأی
04/01/2014 Lyman [en] Lyman تلفظ 0 رأی
04/01/2014 Adela [en] Adela تلفظ 0 رأی
04/01/2014 conchoid [en] conchoid تلفظ 0 رأی
04/01/2014 quadrupled [en] quadrupled تلفظ -2 رأی
04/01/2014 Pebworth [en] Pebworth تلفظ 0 رأی
04/01/2014 versifier [en] versifier تلفظ 0 رأی
04/01/2014 Charles Stewart Parnell [en] Charles Stewart Parnell تلفظ -2 رأی
04/01/2014 hearthrug [en] hearthrug تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

mforster1uk تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 368 (11 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 31

رأی‌ها: 48 رأی

نمایش‌ها: 17.177


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 2.975

مکان بر اساس تلفظ ها: 798