کلمات تلفظ شده توسط mforster1uk در فورو

کاربر: mforster1uk مشترک تلفظ های mforster1uk شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
10/02/2014 erica jong [en] erica jong تلفظ رأی
10/02/2014 Villiers [en] Villiers تلفظ رأی
10/02/2014 George Villiers Buckingham [en] George Villiers Buckingham تلفظ رأی
20/01/2014 mekong [en] mekong تلفظ رأی
04/01/2014 Julianna Pillemer [en] Julianna Pillemer تلفظ رأی
04/01/2014 John Demarest Bryant [en] John Demarest Bryant تلفظ رأی
04/01/2014 Lyman [en] Lyman تلفظ رأی
04/01/2014 Munch [en] Munch تلفظ رأی
04/01/2014 Adela [en] Adela تلفظ رأی
04/01/2014 conchoid [en] conchoid تلفظ رأی
04/01/2014 quadrupled [en] quadrupled تلفظ رأی
04/01/2014 Pebworth [en] Pebworth تلفظ رأی
04/01/2014 versifier [en] versifier تلفظ رأی
04/01/2014 Charles Stewart Parnell [en] Charles Stewart Parnell تلفظ -1 رأی
04/01/2014 hearthrug [en] hearthrug تلفظ رأی
31/12/2013 composing [en] composing تلفظ رأی
31/12/2013 Felpham [en] Felpham تلفظ رأی
31/12/2013 Llangyfelach [en] Llangyfelach تلفظ رأی
31/12/2013 Elders and Fyffes [en] Elders and Fyffes تلفظ رأی
29/12/2013 Holbeton [en] Holbeton تلفظ رأی
29/12/2013 Queniborough [en] Queniborough تلفظ رأی
29/12/2013 make an appointment [en] make an appointment تلفظ رأی
29/12/2013 Matt Groening [en] Matt Groening تلفظ رأی
14/12/2013 Ava [en] Ava تلفظ رأی
14/12/2013 Syntyche [en] Syntyche تلفظ رأی
14/12/2013 euodia [en] euodia تلفظ رأی
14/12/2013 Gauld [en] Gauld تلفظ رأی
14/12/2013 wide-bodied [en] wide-bodied تلفظ رأی
14/12/2013 Trewhella [en] Trewhella تلفظ رأی
14/12/2013 Amy Bishop [en] Amy Bishop تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

mforster1uk تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 357 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 32

رأی ها: 28 رأی

نمایش ها: 8.671


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.402

مکان بر اساس تلفظ ها: 688