کلماتی که mforster1uk در فوروو تلفظ کرده

کاربر: mforster1uk مشترک تلفظ‌های mforster1uk شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/02/2014 erica jong [en] erica jong تلفظ 0 رأی
10/02/2014 Villiers [en] Villiers تلفظ 0 رأی
10/02/2014 George Villiers Buckingham [en] George Villiers Buckingham تلفظ 0 رأی
20/01/2014 mekong [en] mekong تلفظ 0 رأی
04/01/2014 Julianna Pillemer [en] Julianna Pillemer تلفظ 0 رأی
04/01/2014 John Demarest Bryant [en] John Demarest Bryant تلفظ 0 رأی
04/01/2014 Lyman [en] Lyman تلفظ 0 رأی
04/01/2014 Adela [en] Adela تلفظ 0 رأی
04/01/2014 conchoid [en] conchoid تلفظ 0 رأی
04/01/2014 quadrupled [en] quadrupled تلفظ 0 رأی
04/01/2014 Pebworth [en] Pebworth تلفظ 0 رأی
04/01/2014 versifier [en] versifier تلفظ 0 رأی
04/01/2014 Charles Stewart Parnell [en] Charles Stewart Parnell تلفظ -1 رأی
04/01/2014 hearthrug [en] hearthrug تلفظ 0 رأی
31/12/2013 composing [en] composing تلفظ 0 رأی
31/12/2013 Felpham [en] Felpham تلفظ 0 رأی
31/12/2013 Llangyfelach [en] Llangyfelach تلفظ 0 رأی
31/12/2013 Elders and Fyffes [en] Elders and Fyffes تلفظ 0 رأی
29/12/2013 Holbeton [en] Holbeton تلفظ 0 رأی
29/12/2013 Queniborough [en] Queniborough تلفظ 0 رأی
29/12/2013 make an appointment [en] make an appointment تلفظ 0 رأی
29/12/2013 Matt Groening [en] Matt Groening تلفظ 0 رأی
14/12/2013 Ava [en] Ava تلفظ 0 رأی
14/12/2013 Syntyche [en] Syntyche تلفظ 0 رأی
14/12/2013 euodia [en] euodia تلفظ 0 رأی
14/12/2013 Gauld [en] Gauld تلفظ 0 رأی
14/12/2013 wide-bodied [en] wide-bodied تلفظ 0 رأی
14/12/2013 Trewhella [en] Trewhella تلفظ 0 رأی
14/12/2013 Amy Bishop [en] Amy Bishop تلفظ 0 رأی
14/12/2013 Conforming [en] Conforming تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

mforster1uk تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 353 (7 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 32

رأی‌ها: 39 رأی

نمایش‌ها: 12.610


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 2.635

مکان بر اساس تلفظ ها: 782