کلماتی که meomatbu در فوروو تلفظ کرده صفحه 13.

کاربر: meomatbu مشترک تلفظ‌های meomatbu شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/11/2011 trái mận [vi] trái mận تلفظ 0 رأی
14/11/2011 trái bơ [vi] trái bơ تلفظ 0 رأی
14/11/2011 trái cam [vi] trái cam تلفظ 0 رأی
14/11/2011 trái quýt [vi] trái quýt تلفظ 0 رأی
14/11/2011 trái chùm ruột [vi] trái chùm ruột تلفظ 0 رأی
14/11/2011 trái lựu [vi] trái lựu تلفظ 0 رأی
14/11/2011 trái lê [vi] trái lê تلفظ 0 رأی
14/11/2011 trái vải [vi] trái vải تلفظ 0 رأی
14/11/2011 trái nhãn [vi] trái nhãn تلفظ 0 رأی
14/11/2011 trái sấu [vi] trái sấu تلفظ 0 رأی
14/11/2011 trái bòn bon [vi] trái bòn bon تلفظ 0 رأی
14/11/2011 trái sơ ri [vi] trái sơ ri تلفظ 0 رأی
14/11/2011 trái mít [vi] trái mít تلفظ 0 رأی
14/11/2011 trái sầu riêng [vi] trái sầu riêng تلفظ 0 رأی
14/11/2011 trái bưởi [vi] trái bưởi تلفظ 0 رأی
14/11/2011 trái dâu [vi] trái dâu تلفظ 0 رأی
14/11/2011 trái chôm chôm [vi] trái chôm chôm تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/11/2011 cây mía [vi] cây mía تلفظ 0 رأی
14/11/2011 củ sắn [vi] củ sắn تلفظ 0 رأی
14/11/2011 chuối [vi] chuối تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/11/2011 gương sen [vi] gương sen تلفظ 0 رأی
14/11/2011 hạt sen [vi] hạt sen تلفظ 0 رأی
14/11/2011 củ từ [vi] củ từ تلفظ 0 رأی
14/11/2011 củ ấu [vi] củ ấu تلفظ 0 رأی
14/11/2011 khoai mì [vi] khoai mì تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/11/2011 khoai mỡ [vi] khoai mỡ تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/11/2011 củ đậu [vi] củ đậu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/11/2011 khoai lùn [vi] khoai lùn تلفظ 0 رأی
14/11/2011 củ năng [vi] củ năng تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/11/2011 củ tỏi [vi] củ tỏi تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ویتنام

meomatbu تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 453 (106 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی‌ها: 110 رأی

نمایش‌ها: 28.202


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 669